Atila Sertel: “Akp İktidarı Hastane ve Esenlik Çalışanları Beyninde Ayrımcılık Yapıyor. Bu Yanlışa Derhal Akıbet Verilmeli”

CHP İzmir Saylav Atila Sertel, Esenlik Bakanlığı Eklenmiş Ödeme Yönetmeliği’nin keyif çalışanları ortada ayrımcılık yarattığı, yekpare amme kurumlarında görev eden keyif çalışanlarını kapsamadığına dikkat çekti. Afiyet Bakanı Fahrettin Koca’ya istifham önergesi veren Sertel, “AKP iktidarı, sayrılarevi ve keyif çalışanları ortada birlikte ayrımcılık yapıyor. Bu yanlışa derhal sonuç verilmeli” dedi.

CHP İzmir Mebus Atila Sertel, Afiyet Bakanlığı Ekleme Ödeme Yönetmeliği’yle ait Keyif Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Konuyla ilgilendiren yazılı açıklama yapan Sertel, yönetmeliğin Esenlik Bakanlığı’na sadık hastanelerle darülfünun hastanelerinde görev yapanları kapsadığını fakat uray hastaneleri, dam hekimleri ile amme kurum ve kuruluşlarındaki hekimler amacıyla düzenleme yapılmadığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hastanesi Eşrefpaşa üzerinden benzer veren Sertel, şunları kaydetti:

“Afiyet çalışanları iri benzeri cansiparane 24 saat anlayışı ile fariza yapıyor. Serencam yapılan aranjman ile melfuf ödemeler getirilerek ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Amme kurumlarında görev eden hekimler ile uray hastanelerinde etkin keyif görevlileri bu düzenlemenin dışında bırakıldı. Denk hisse senedi yapıyorlar karşılık sevap almıyorlar. Bu yönetmelikte lazım tadilat yapılarak kapsamı genişletilmeli, haksızlığa akıbet verilmelidir. İzmir Eşrefpaşa Hastanesi, İl Özel İdaresi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiği 1950 yılından bu yana belediyenin yönetiminde. Eşrefpaşa Hastanesi 72 yıldır mecmu İzmir’e bakım veriyor. Sadece şehremaneti personeline değil içtimai güvencesi olan herkese bir çap hastaneleri kadar bakım sunuyor. Burada görev işleyen doktor, bacı ve diğer keyif çalışanlarının müstacelen hepsi şevket memuru. Ihtişam hastanesi gibi bakım vermelerine karşın eklenmiş ödeme düzenlemesinden yararlandırılmadılar. Yeniden cezaevlerinde, bakanlıklarda kurum hekimi adına yapanlar bile ek ödemeden yararlandırılmadılar. Ağustos ayında çıkarılan talimatname Esenlik Bakanlığı hastaneleri ile üniversite hastanelerinde çalışanlar için çıkarılmış ve onların ücretleri iyileştirilmiş oldu. Eşrefpaşa tıpkı bakım veren belediye hastaneleri ve kamu kurumlarında görev yapan doktorlar ekleme ödemelerden yoksun bırakıldı. Vatandaşlar beyninde ayrımcılık yapan AKP iktidarı, hastane ve esenlik çalışanları ortada de ayrımcılık yapıyor. Bu yanlışa derhal sonuç verilmeli.”

NAZIR KOCA’YA ŞU SORULARI YÖNELTTİ:

Sertel, önergesinde Icra Vekili Koca’ya şu soruları yöneltti:

1- Çalışanların vazifeli statüsünde olduğu, parçalanmamış vatandaşlara çap hastanesi kabil hizmet sunulduğu Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarının koca hakkı ve eklenmiş ifa düzenlemelerinden yararlanamamasının sebebi nedir?

2- Eşrefpaşa Hastanesi dışında Türkiye genelinde bu düzenlemelerden yararlandırılmayan birçok şifahane vardır? Varsa bu hastanelerin ismi nedir?

3- Bedel işe bedel ecir politikası gereği şehremaneti hastanelerinin, Hapishane ve farklı bakanlıklarda görev gören hekim ve diğer esenlik çalışanlarının da iyileştirilmelerden yararlandırılması gerekmiyor muydu?

4- Yapılan düzenlemenin kapsamı genişletilerek Eşrefpaşa Hastanesi üzere özge çalım ve kuruluşların de format içine alınmasına yönelik bir etap atılacak mı?

Share: