Aym, Mürtefi İsmail Korkmaz Afişi Asan Öğrenciye Sunulan Disiplin Cezası İçin ‘İfade Özgürlüğünün İhlali’ Dedi: Üniversiteler, Mapus evet bile Karakol…

Kanunuesasi Mahkemesi (AYM), Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Öğrenci Kolektifleri imzalı “İyi ki doğdun Uca İsmail Korkmaz, düşlerindeki mutlak dünyayı tığ kuracağız” kayıtlı afiş asan öğrenciye darülfünun aracılığıyla düzen bağı cezası verilmesini ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. Kararın gerekçesinde, “Ceza yürütüm kurumu, devriye yahut örgün eğitim yeri niteliğinde sıfır üniversitelerde ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin ayrıklı olması esastır” dendi.

AYM, 2018 yılında Eskişehir Küçük Asya Üniversitesi’nde mektepli olan ve okulun duvarına Mektepli Kolektifleri imzalı “İyi ki doğdun Uca İsmail Korkmaz, düşlerindeki bağımsız milletvekili dünyayı biz kuracağız” mukayyet ası astığı üzere disiplin cezası verilen Cebrail Padak’ın başvurusunu inceledi.

19 Mart 2018 günü tün saatlerinde üzerinde Şanlı İsmail Korkmaz’ın fotoğrafı bulunan Mektepli Kolektifleri imzalı, “İyi kim doğdun Mürtefi İsmail Korkmaz, düşlerindeki özgür dünyayı tığ kuracağız” yazılmış ası astığı amacıyla üniversite yönetimi marifetiyle hakkında sıkı soruşturması başlatılan Cebrail Padak’a uyarma cezası verildi. Padak’ın bu cezaya yaptığı itiraz üstüne Eskişehir 2. İdare Mahkemesi, işlemin iptaline değişmeyen verdi. Darülfünun yönetiminin da bu karara yaptığı itiraz sonrasında Ankara Toprak İdare Mahkemesi 4. İdari Sav Dairesi istinaf başvurusunu akseptans ederek murafaa kararını kaldırdı. Padak bu karar konusunda AYM’ye başvurdu.

“CEZA İNFAZ KURUMU, DEVRIYE VEYA ÖRGÜN EĞİTİM YERİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN ÜNİVERSİTELERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK MÜDAHALENİN İSTİSNAİ OLMASI ESASTIR”

Padak’ın başvurusunu inceleyici AYM, darülfünun yönetimi vasıtasıyla verilen sıkı düzen cezasının, tabir özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti. AYM, kararının gerekçesinde şunları belirtti:

“-Asıl doğruluk ve özgürlüklere yönelik bire bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun kabul edilebilmesi amacıyla mecburi benzeri toplumsal ihtiyacı karşılaması ve mütenasip ayrımsız müdahale olması gerekir. Buna göre ifade özgürlüğüne yapılan benzeri müdahale, mecburi tıpkı sosyal ihtiyacı karşılamıyorsa demokratik cemiyet düzeninin gereklerine akla yatkın tıpkısı engelleme yerine değerlendirilemez.

-Müdahalenin nedenini dokuma fail meşru murat dikkate alındığında bir tane başına cevaz koşuluna uyulmamış olması, müeyyide uygulanmasının haklılaştırılması itibarıyla yeterli görülmeyecek ve anlatım özgürlüğüne müteveccih müdahalenin izleme edilen yasal amacı sağlamaya yönelik olduğunun gösterilmesi gerekecektir.

-Darülfünun zarfında yapılan bire bir hatır açıklamasının cezalandırılabilmesi amacıyla olayın konkre koşullarında galiba oranda tehlikeye ve zarara sebep olduğunun gösterilmesi akıllıca olacaktır.

-Afiş aynı üniversite yerleşkesi içine asılmıştır. Çekicilik düzeninin sağlanması için düzen bağı kurallarının öngörülmesi ve uygulanması benzer olmakla gelişigüzel ilmî üretimin merkezlerinden biri yerine akseptans edilen üniversitenin yerleşkesinde rapor özgürlüğü ortamının oluşturulması zaruridir. Bire Bir amme kurumu olmakla gelişigüzel ceza infaz kurumu, karakol yahut örgün eğitim yeri niteliğinde olmayan üniversitelerde tabir özgürlüğüne yönelik müdahalenin ayrıklı olması esastır. Bu bağlamda bağımsız düşüncenin ve eleştirisel aklın beşiği yerine görülen akademide farklı düşüncelere erbap olan, ifadelerini açıklama şekilleri çığlık olabilecek üniversite öğrencileri da karışma girmek üzere herkesin düşünce ve fikirlerini serbestçe anlatabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve yayabilmesi imkanına erbap olması anlamına gelmektedir.”

Share: