BAİBÜ’de “Paydaş Müracaat Kurulları Çalıştayı” gerçekleştirildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) tarafından “Paydaş Danışma Kurulları Çalıştayı” yapıldı.

Kongre ve Ekin Merkezi’nde, Kalite Koordinatörlüğü ve 2024- 2028 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi “Paydaş Analizi Komisyonu” gelişim birliğiyle çalıştay gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştaya, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’nın yanında, Nitelik Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Gürel, Genel Yazman İhsan Ağcan, dekanlar, dekan yardımcıları, üniversitenin Ünite Kalite Komisyonlarında fariza fail akademisyenler, aut paydaşların de düz aldığı Paydaş Müşavere Kurullarının üyeleri, il müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Çalıştayda mütekellim Rektör Alişarlı, Yükseköğretim Nitelik Kurulunun (YÖKAK) üniversiteleri değerlendirdiğini hatırlatarak, “Tıpkı değerlendirmeden geçeceğiz ve bizler üniversitemizi anlatacağız. Bunun da en güzelce yolu, ortak aklı bire bir araya getirip gerçeği görerek ve doğruyu yansıtacak çalışmaları YÖKAK değerlendiricilerine ileterek bilgilendirmek.” diye konuştu.

“Eski yıllarda 5 almanak mühim planlar hazırlar ve bunları gönderirdik.” diyen Rektör Alişarlı, şunları kaydetti:

“Burada bir nice vaadimiz olurdu. Eğitimin, öğrencilerin, araştırmaların durumlarını, sosyal katkı süreçlerini ve yapacaklarımızı belirtirdik. Böylecene birlikte benzeri anlatım yazarak gerçekleştirdiklerimizi bildirirdik amma serencam yıllarda YÖKAK kuruldu. Bu kalite kurulunun özelliği, üniversiteleri izlemek. Hedeflerimizin ne kadarını yerine getirdiğimiz, bu asamble marifetiyle izleniyor. Bu denetimden başarıyla geçtiğimizde, ÖSYM kılavuzunda akredite darülfünun namına saha alacağız. Namzet öğrencilerin tercihlerini etkileyen bu faktörlerle üniversitemize daha nitelikli öğrenciler alacağız. Yeğleme listesinde yerimiz, 200 bin bandı ve aşağısı olacak. Tığ bunu kısmen yüksekokulları fakülteye dönüştürdüğümüzde sağladık ama benzeri da denklik programında başarıyı sağlarsak, ÖSYM tercih kılavuzunda bu özelliğimizle yerimizi alırsak çok elan nitelikli öğrencileri üniversitemize kazandıracağız.”

Üniversitemiz Nitelik Komisyonu Mektepli Üyesi Faziletkâr Lisans Öğrencisi Haykırı Bayhan ise “Yükseköğretim kurumlarında kalite garanti sisteminin bildirme muhteşem konusu, öğrencilerin hedeflediğimiz yeterliliklere ulaşabilmesini güvence altına almaktır. Bunun sonucunda da yükseköğretim kurumlarımızda kalifiye mezunların sayısının artması hedeflenmektedir. Eğitimin kalitesinden öğrenciler birlikte sorumludur diyoruz çünkü öğrencilerde farkındalık oluşması, izansız tebligat vermeleri, öğrencilerin süreçlere katılımını bire bir ilk adım olarak görüyoruz ve bunun kurumun güçlenmesine majör ulama sağlayacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hissedar düşünüm anketi yapıldı.

Her akademik vahit ve ait dış paydaşların kendilerine ayrılan masalarda birimler içinde yaptığı iş ve rey alışverişinin ardından esasen salonda aynı araya gelinerek, Vahit Paydaş Konuşma Kurullarında öne çıkan konular, grup sözcüleri yoluyla değişik paydaşlara aktarıldı ve değerlendirmeler yapıldı.

Share: