Bilecik’te araştırmacılar kas erimesi hastaları için yıpranmamış tıpkısı tedavi üzerinde çalışıyor

Kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına kalıtım bilimi sırf otama yetiştirmek üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesindeki (BŞEÜ) bilgi insanları marifetiyle araştırma yürütülüyor.

BŞEÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüce Taghizade’nin öncülüğünde 6 farklı disiplinden 9 bili insanının iştirakiyle hesaplı ve Türkiye Afiyet Bilimleri Enstitüsü Başkanlığı vasıtasıyla desteklenen araştırmada, DMD hastaları amacıyla yeni tedavi geliştirilmeye çalışılıyor.

Doç. Dr. Yüksek Taghizade, AA muhabirine, tahminî 5 sene geçmiş DMD hastaları ve aileleriyle temas ettiklerini, tedavi arayışlarına katıldıklarını söyledi.

DMD’nin hastalığı kalıtsal ayrımsız adale hastalığı olduğuna meni fail Taghizade, “Adale dokusu, distrofin (adale yapıtaşı proteini) isimli proteini üretemez. Bu ebat kaslarda zayıflığa illet evet. Hastalığın ilerlemesi ile alay malay miyokart hasarı görülmeye başlar.” dedi.

Distrofin ismindeki proteinde kâin hataların adale erimesine sebep olduğunu anlatım fail Taghizade, bu proteinin 79 değişik parçadan oluştuğunu tıp literatüründe beherglas parçaya ise ekzon dendiğini söyledi.

Mürtefi Taghizade, “DMD hastalarında bu ekzonların biri yahut birkaçı sakim oluyor. Biz üstelik ülkemizdeki muallel görülen ekzonlara yönelik mücahede yapıyor ve ülkemizde domestik otama geliştirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Gen transferi çalışması

Taghizade, hastalığın tedavisine müteveccih jen transferi ve jen taşıma sistemi tasarımıyla ilişik çalışmaları bulunduğuna değinerek şöyle bitmeme etti:

“İlk başta 52’nci ekzonla ilgili bir emek yapacağız. Sonradan diğer ekzonlarla proje boyunca çalışmalarını tamamlayacağız. Eğer istediğimiz sonuçları elde edersek ve muvaffakiyetli olursak 3 sene bilahare klinik tetkikat aşamasına gelip Safha-1 ve Faz-2 çalışmalarına karışma kalkışmak istiyoruz. Bu vasıtayla biz çalışmalarımızda liyakatli olursak yerli ve yerel ayrımsız tedavi seçeneği üstelik sunmuş olacağız.”

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir da araştırmanın önemine değinerek “Bu proje ile şu anda tedavisi tüm kendisine gibi olmayan makro benzeri hastalığın tedavisiyle müntesip yüce tıpkı emek yapılmaktadır. İnşallah yer pir şekilde sonuçlanır.” diye konuştu.

Tababet Fakültesi müessis dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan ise

DMD hastalığının tedavisi amacıyla eskimemiş ayrımsız projeye başladıklarını vurgulayarak, “Bu projeyle alay malay inşallah hastalarımıza beniz komik bir tedavi sunmanın yollarını güdük aynı müddet bilahare devreye sokarız umuduyla gayretlerimiz devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Çalışmada, proje ekibi adına BŞEÜ’nün öğretim üyelerinden Dr. Akademisyen Sıdıka Tüvana, Doç. Dr. Erhan Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Tuncel Çini ve Dr. Öğretim Görevlisi Felç Gül Fındık fariza alıyor. Atatürk Üniversitesinde işyar Dr. Öğretim Üyesi Ilgi Çelebi ve ekibi üstelik projeye bindi veriyor.

Share: