Çiftçilere bu sene amacıyla ödenecek zirai destekler belirlendi (2)

Maraba Pusat Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere bu sene amacıyla ödenecek tarımsal destekler anlaşılan oldu. Yetiştiricilere, 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı üzere 500 lira bindi sağlanırken 22 ilde doğan buzağılar için ilave 200 teklik destek verilecek.

“2022 Yılında Yapılacak Zirai Desteklemeler ve 2023 yılında Uygulanacak Tezek ve Sertifikalı Tohum Yararlanma Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Buna bakarak, Tarım Havzaları Istihsal ve Tutma Modeli kapsamında yem bitkileri desteğinde ÇKS’ye mukayyet arazileri üzerinde sert ağızotu peyda etmek amacıyla çok almanak ve bir tane yıllık yemleme bitkileri ekimi işleyen üreticilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla bindi sağlanacak.

Yem bitkileri istihsal desteği, dekar başına başlamak için korunga üzere 90 teklik, tek almanak yem bitkileri üzere 60 teklik, silajlık ekilişler (yapışkan/arık) amacıyla 60 teklik, yapay çayır otlak amacıyla 150 teklik, çok yıllık yemleme bitkilerinde bulaşık olanlar amacıyla 90 lira, arık olanlar üzere da 40 lira ve silajlık ekilişler amacıyla 100 liralık olacak.

Yer altı sularının dar seviyede ve akarsu kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca belirleme edildiği havzalarda bu yıl ekilen ağızotu bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük amacıyla yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 bindi verilecek.

Hayvancılık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve vücut yaşta, ilkine buzağılama yaşı en aşkın 960 bölüm yahut son iki buzağılama arası genişlik aşkın 600 dönüş olan ineklerin doğan buzağıları için hayvan başına 500 liralık bindi sağlanacak.

Dert, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Cıvıl Cıvıl, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’de doğan buzağılar üzere ilave 200 lira ödenecek.

Soy kütüğüne kayıtlı buzağıların ilave desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek ünite fiyat ve şerait doğrultusunda yapılacak.

Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, müstear tohumlama sonucu doğan buzağılara arttırma 100 liralık bindi ödenecek.

Buzağı bindi şartlarını karşılayan buzağı başına ödeme vahit miktarlarının 20 başa kadar topu topu, 21-100 başa büyüklüğünde yüzdelik 75’i, 101-500 mebde amacıyla yüzdelik 50’si ödenecek.

Çoban istihdamına 12 bin teklik bindi

Dişi mandalar amacıyla 500 liralık, mahiyet kütüğüne kayıtlı çekici mandalar amacıyla ilave 300 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 kamer ve cisim malaklar için 500 liralık, töz kütüğüne mukayyet malaklar amacıyla birlikte arttırma 300 teklik, müstear tohumlamadan doğan malaklara ayrıca ilave 500 liralık destek ödenecek.

Islah gayeli benzen muhteva analizi yapılan ve Bakanlıkça belirlenen benzin nitelik kriterlerini sağlayıcı müstear tohumlamadan doğan akman sütçü veya şişko ırk her bir hindi üzere 100 liraya kadar destek verilecek.

En beş altı 1 baş, sunma çok 50 sarrafiye düve (manda dahil) alımına üstelik Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin yüzdelik 40’ı ancak içre doğma ve düve merkezlerinden realizasyon edilen düvelere ise yüzdelik 50’si büyüklüğünde tutma ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan nü işletme desteği maya boğalar dışındaki 6 ay üzeri yaştaki erkek zooloji aut, tam sığırlar üzere efsanevi sahiplerine 600 liralık ödeme gerçekleştirilecek.

Ari sığır başına ifa ünite miktarları 500 başa büyüklüğünde birlik, 501 sarrafiye ve üst için yüzdelik 50’sine denk mevrut tutarın ödenmesi yoluyla uygulanacak. Antrparantez Onaylı Benzin Çiftliği Sertifikası’na eş işletmelerdeki açık pres desteği kayran cümle sığırlar üzere ilave 100 lira bindi verilecek.

Nezaret taşıt sistemlerine mukayyet, yurt içre doğmuş ve besi süresini tamamlamış ayvaz sığırlarını (camız karışma) mevzuatına akla yatkın kesimhanelerde kestiren, Bakanlıkça ırk ve garip bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 mir amacıyla (200 kafa karışma) efsanevi başına devir ve birim denk üzerinden 500 liralık bindi ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri iri kucak gâvur varlığına eş işletmelere veya çobanlara 12 bin lira yerine ödenecek.

Damızlık kucak-keçi yetiştiricileri birliklerine örgen yetiştiricilerin, Vekillik anahtar sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına 50 lira, iri inat başına 50 liralık, bilgili ankara keçisi başına arttırma 20 teklik, göçkün yetiştiricilerine bilgili koyun keçi başına arttırma 2 lira bindi ödemesi yapılacak.

Bir önceki yılın bilgili koyun-aksi desteğini düz ve tutma yılında bilgili kucak inat sayısını artıran işletmelere, tıpkı eski yılın kuzu ve oğlaklarının, sübvansiyon yılında iri kucak, keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artım oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 200 teklik destek ödenecek.

İpek böceği ve moher yetiştiricilerine destek

Tiftik ve Yapak Ekincilik Bey Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) ilişkin kooperatiflere, Damızlık Koyun Inatçı Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün el işi tesislerine üretici makbuzu karşılığında satan ve Tiftik Vasıta Sistemi (TKS) Fen Tabanı’na kaydettiren üreticilerine oğlak tiftiğinin kilogramına 70 liralık, anamal tiftiğin kilogramına 60 teklik, sekunder tiftiğin kilogramına 25 teklik, sözleşmeli istihsal kapsamında üretilen tiftiğe de arttırma 10 teklik ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde ücretsiz nesil sağlayıcı Koza Ekincilik Bey Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 240 teklik, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri veya canlılık alanı kozadan flatürle harir çekimi ve el işi olan hükmi şahsiyet vasıflarına taşıyan işletmelere satan yetiştiricilere, yaş kozanın kilogramına 160 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Vekillik Arıcılık Vasıta Sistemi’ne mukayyet, form birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/yahut üretici birliklerine organ üreticilerine dahi arılı kapçık başına 30, örgen olmayanlara 20 teklik, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları maya ana arı başına 100 teklik destek sunulacak.

Bakanlıkça programlanan aşılama uygulamaları sonrasında oluşan atıklar üzere efsanevi sahiplerine, büyükbaş efsanevi atıkları için 1400 lira, küçükbaş hayvan atıkları için 250 liralık atılmış desteği, hayvan hastalıkları ile savaşım çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve hırızma uygulamaları amacıyla uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 2 lira, küçükbaş hayvan başına ise 1,5 lira bindi ödemesi yapılacak.

Balıkçılık destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde 350 bin kilogram karışma, alabalık için kilo başına 1 liralık, yeni türlere 3 teklik, sınırlanmış bütün üretime 2 liralık, kilogram üstü alabalık yetiştirilmesine ve sazana 1,5’ar liralık, midye üzere kilo başına 50 kuruş bindi sağlanacak.

10 bin adede büyüklüğünde kuluçkahane maya ala desteği balık başına 60 teklik, arazi havuzlarda balık yetiştiriciliğine 30 bin kilo karışma kilo başına 2 lira verilecek.

Hayvan genetik kaynaklarının durumunda korunması ve geliştirilmesi destekleri kapsamında Bakanlıkça makbul projeler için yetiştiricilere, kocabaş koruması üzere hayvan başına 1000 liralık, küçükbaş korumaya efsanevi başına 150 liralık, sığır pedigrili korumaya 1200 lira, salt korumaya kapçık başına 80 lira, ipek böceği korumaya kilogramda 170 liralık, ıslah programındaki kucak, gâvur ve yavrularına umum elinde düzeltme seçkin sürüde hayvan başına 150 liralık, aya sürüde 100 teklik, ahali elinde camız ıslahı (deneyli camız), kele ve yıl süresince doğuran kart mandaya efsanevi başına 2000 teklik, yıl içre doğurmayan bilgili mandaya hayvan başına 1200 teklik, damızlığa kalkmak için seçilen yerel sığır (düve/boğa) hayvan başına 1500 teklik, damızlığa ayrılmayan amacıyla 1300 lira, maya eş materyale (antrenör-teke) efsanevi başına seçkin sürüde 350 liralık, ayak tabanı sürüde 250 teklik destekleme yapılacak.

Sertifikalı patates tohumu kullanana 200 teklik bindi

Yurt içi sertifikalı döl kullanma desteği çerçevesinde dekara aspir üzere 10 lira, kanola için 30 liralık, susam amacıyla 8 teklik, arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik üzere 50 liralık, zayıf fasulye, yasmık ve yonca amacıyla 60 teklik, nohut için 50 lira, kumpir için 200 lira, fiğ, yemleme bezelyesi, korunga ve soya fasulyesi üzere 45 liralık, düzlük fıstığı için 34 lira ifa gerçekleştirilecek.

Sertifikalı fide/dikme kullanma desteği, antep fıstığı, koz, badem, semavi yemiş ve aronya için 400 liralık, armut, ayva, elma, kiraz, nektarin, şeftali, erik, sulu zırtlak, mandalina, portakal, sarıerik, ekşi kiraz, zeytin, diğer ürün türleri ve asma (nar ve muz dünya) üzere 280 teklik, sertifikalı çilek fidesi ile bostan tesisi için bile dekar başına 400 liralık olacak.

Yurt içre sertifikalı nesil üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, ev içinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık eliyle yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu akseptans edilen ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere bu yıl ürettikleri mütenevvi sertifikalı tohumluklarla özgün/ana ve üstü tohumluklara üstelik türüne göre kilogram başına 0,1-5 lira ev içi sertifikalı evlat üretim desteği ödemesi yapılacak.

Sertifikalı aşılı ağaç başına 0,5 lira, aşısız dikme başına ise 0,25 lira destek sağlanacak.

Çiftlik Saymanlık Veri Zıkkım Sistemi’nin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve güzeşte yıl kayıt altına alınan 6 bin işletmeye, işletme başına 600 teklik ödenecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kendisine, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan azade tarım danışmanları ile ziraat odası ve yetiştirici örgütlerinde sunu fazla 5 tarım danışmanı görünmek üzere istihdam edilen her bir ekincilik danışmanı amacıyla 72 bin liralık ödenecek. Ödemeler 12 mahiye bakım sunumuna ilişkin adına değer iki şerha halinde yapılacak.

Söz konusu değişmeyen, 1 Karı 2022’den bahsetmek amacıyla bugün bakımından yürürlüğe girdi.

Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

(Bitti)

Share: