Cumhurbaşkanı Kararıyla 11 İlde Ara Sıra Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkartıldı

Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te kâh alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Reisicumhur Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 11 ilde, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’ün kâh ilçelerinde krokileri ile tahril ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hâkimiyet ve tasarrufu altında veya Hazine’nin hususi mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Umumi Müdürlüğü) eliyle Orman Umumi Müdürlüğüne orman hazırlamak amacıyla tahsis yapılacağı belirtildi.

Share: