Cümle Niğde Dernekleri Konfederasyonu kuruldu

Tüm Niğde Dernekler Konfederasyonu, Niğde federasyonları ve derneklerini benzeri bina altında dercetmek üzere Ankara’dahi kuruldu.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, konfederasyon, 5 federasyon ve 47 dernekten oluşuyor.

Cemi Niğde Dernekler Konfederasyonu Umumi Başkanı Mehmet Afşar, Niğdelilerin sorunlarıyla alakadar olmak yerine yola çıktıklarını belirtti.

Önceliklerinin Niğdeli gençlerin eğitimine ulama sunmak olduğunu tamlayan Afşar, ” Türkiye’nin neresinde olursa olsun yükseköğretim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacağız. Ayrıca kadınlara müteveccih çalışmalarla kadınların eş ekonomisine katsı sunmaları ve içtimai hayatta saha alabilmeleri üzere çalışmalar yapacağız. Konfederasyonun farklı amacı birlikte Türkiye’de ve dünyanın değme yerinde etkili Niğdelilerle kaynaşmak, kentin oyun edilmesini çıkarmak ve yoğun bire bir STK gücünü ortaya koymaktır.” ifadelerini kullandı.

Share: