EPDK kararları

Erke Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Yer Yağı Ofisi ATLATMAK’nin (POAŞ) ısı yayımı ve depolama lisansı kapsamındaki POAŞ Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, POAŞ Mersin Ağacı ve Kırıkkale Terminali Ambarlama Tesisi ve Marmara Depoculuk Hizmetleri SAVUŞMAK şirketlerine ait konveksiyon ve ambarlama tarifeleri tadil edildi.

EPDK’nin konuya ait kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kırıkkale, Mersin Ağacı, Marmara Ereğlisi ve Tekirdağ’da ruh gösteren Kırıkkale Terminali İletim Tesisi, Kırıkkale Terminali Ambarlama Tesisi, Mersin Ağacı Terminali Ambarlama Tesisi ve Marmara Depoculuk Hizmetleri SERPMEK şirketlerine ilgili ısı yayımı ve depolama tarifeleri değişiklik edilerek onaylandı.

Öte yandan, Türkiye Cümbüş Dağıtım NAN’nin 4734 Basit Amme İhale Kanunu’nun ilişkin maddesi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları hakkında yönetmeliğin arızi ikinci maddesinin ikinci fıkrasında düzlük düz “60 dönem” ibaresi “120 periyot” namına değiştirildi.

Share: