Hazine ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara karşılık Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerinde tahsilat/gerçekleşme oranlarının düştüğüne müteveccih iddialara ilişik, tahsilat performansının yıllar itibarıyla tartılı ve efdal benzeri ezgi izlediğini, 2022 yılının familya-haziran döneminde bu oranın yüzdelik 90,9’a yükseldiğini ve 3,3 benek artma olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bağlanmış açıklamada, sonuç zamanlarda kâh basın im organlarında kazanç gelirlerine ait tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve idrak gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde haberler yapıldığına belen edilerek, kamuoyunun makul bilgilendirilmesi açısından konuyla ait izah yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

Mevcut mevzuat layıkıyla, genel bütçe alacak gelirlerine ilgili tahakkuk ve tahsilat tutarlarının esbak yıllardan mevrut tahakkukları ve yine önceki yıllara ait tahsilatları dahi içerecek şekilde kümeli adına açıklandığı rapor edilerek, bu şekilde geçmişten gelen alacakların seçkin yıl gerçekleşme tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranların düşük gözüktüğü bilgisi verildi. Oysa gelişigüzel yıl geçmişten özgür değerlendirerek, o yılda gerçekleşme eden alacaklar yine o yılda öğrenim edilen alacaklara oranlandığında mahiyet tahsilat performansına ulaşılmasının türlü olduğu vurgulandı.

Her ay kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, algı gelirleri gerçekleşme ve tahsilat oranları ile ilgilendiren yılda gerçekleşme eden ve tekrar ilişkin yılda tahsil edilen rüşvet gelirlerine ilgilendiren cari yıl tahakkuk ve tahsilat oranlarının düz aldığına belen edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

“Akıbet yıllarda algı gelirlerinin akan yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı sülale-haziran döneminde cari yıl tahsilat/gerçekleşme oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının benzeri döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 benek çoğalma olduğu görülmektedir. Alacak gelirleri tahsilat/gerçekleşme oranlarına ilgilendiren cins tahsilat performansı yıllar bakımından kararlı ve faziletkâr aynı tutum izlemekte olup, 2022 yılının evvel 6 ayında ise ayrımsız esbak yılın bire bir dönemine göre şanlı benzeri artma gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer taraftan, kamu giderlerinin en mıhlı ve sürdürülebilir kaynağı olan idrak gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında dahi seçme tenakus bulunmamaktadır. Nitekim, 2019 yılında idrak gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzdelik 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzdelik 81 ve yüzde 83,1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı düzeltilmiş bütçede üstelik bu oranın yüzde 85,6 adına gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Açıklamada, 2019-2020 yıllarına ilgilendiren akan sene tahsilat ve gerçekleşme oranlarına ilişik şu safiha paylaşıldı:

Tahakkuk

(Milyon TL)

Tahsilat

(Milyon TL)

Tahsilat/Akan Sene Tahsilat/Tahakkuk (yüzdelik)Gerçekleşme( yüzdelik)2019865.737673.86077,893,420201.077.229833.25177,491,520211.498.1871.164.98877,889,32021 AILE-HAZİRAN790.474496.94062,987,62022 AILE-HAZİRAN1.493.7251.033.79169,290,9

YORUMLAR
Kullanıcı Adı
500

Kaynak, 2 arbitraj ihalesinde 9,2 bilyon liralık borçlandı Borçlanma maliyetleri ve risk primi göstergeleri düşüşünü sürdürüyor

Cins: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Serencam An

Son An › Tutum › Hazne ve Maliye Bakanlığından vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara yanıt Açıklaması – Serencam An

Bu marifet AA marifetiyle müstahzar olup habere Sondakika.com vasıtasıyla tek editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA aracılığıyla hazırlanan bilcümle duyum sitemizde hazırlandığı şekliyle hudayinabit servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Share: