Hdp’li Çepni 1,5 Milyon Metrekare Alanın Orman Sınırları Dışına Çıkartılmasını Meclis Gündemine Taşıdı

HDP İzmir Mebus Maksat Çepni, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanının Cumhur Reisi kararıyla, orman sınırları dışına çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çepni konuyla ilgili Ekincilik ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle istifham önergesi verdi.

Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1 milyon 545 bin metrekare orman alanı Cumhurbaşkanı kararıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Kanunuesasi’nın 169. maddesinin “ormanların korunması ve geliştirilmesi” yükümlülüğünü hatırlatan HDP İzmir Mebus Erek Çepni’nin, Tarım ve Orman Bakanı Ünite Kirişci’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde şu ifadeler düzlük aldı:

“TÜRKİYE’NİN ORMAN VARLIKLARI GİDEREK AZALMAKTADIR”

“16 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazete’üstelik yayınlanan Cumhur Reisi kararıyla; 6831 dar Orman Kanununun Ilişik 16’ıncı maddesi uyarınca, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te 1.545.000 m2 orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılmıştır. Küresel iklim krizi, her yıl yaşanan orman yangınları, ormanlık alanların yapılaşmaya, erke, beyaz zehir faaliyetlerine açılması, ağaçların kesilmesi, odun üretimi kabilinden nedenlerle Türkiye’nin orman varlıkları giderek azaltmaktadır. Esas’nın 169’ıncı maddesi, ormanların korunması ve geliştirilmesi yükümlülüğünü Devlete vermiştir.

“TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI 23 MİLYON 110 BİN HEKTAR İLE YÜZÖLÇÜMÜNÜN YAKLAŞIK YÜZDELIK 29,6’SINI KAPLAMAKTADIR”

Orman Umumi Müdürlüğü’nün 2021 Yılı canlılık raporuna göre; Türkiye’bile orman varlığı 23.110.000 hektar ile yüzölçümünün kestirmece yüzde 29,6’sını kaplamaktadır. 2021 Yılı içerisinde, 60’a yakın ilde, 280’den çok alanda 2.793 skor orman yangını kullanılmış, 139.503 hektar orman alanı engel görmüştür. 6831 az Orman Kanunu Katma Husus 16’bile; ‘marifet ve haber bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir kazanım görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi birlikte kabil sıfır yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üstünde yerleşim yeri mevcut ya bile iskân yeri oluşturulması makul olan pek, kayalık, muattal ve çalışarak orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek asıllar ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazne namına tescil edilir’ denilmektedir. Bu husus, yıllar içerisinde mütezayit ormansızlaşmanın asıl nedenlerinden birini oluşturmuş ve   Cumhurbaşkanının kararı ile ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasını kolaylaştırmıştır.  Orman alanları korunup, geliştirilmediği gibi, sübjektif kriterlerle bu madde uygulanarak binlerce hektar alan birlikte namevcut edilmiştir. 2022 içerisinde, henüz önceki üstelik Kastamonu ve Manisa’üstelik 611 bin 848 metrekare, Ankara ve Mersin’da 376 bin 494 metrekare orman alanı, orman statüsünden çıkarılmıştır.

“ORMANLARI KORUYAN VE GELİŞTİREN ETKİN POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Melfuf konu 16 gereği, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin egemenlik ve tasarrufu altında veya Hazine’nin hususi mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Gayrimenkul Genel Müdürlüğü) aracılığıyla Orman Umumi Müdürlüğü’hangi orman monte etmek amacıyla tahsis yapılması gerekmektedir. Ormanlık alanları yok eden, ekolojik namına telafisi imkansız zararlar veren bu maddenin uygulanması Temel’nın 169 uncu maddesindeki ormanları apotr hükümlere birlikte aykırıdır. Mürekkep Uluslar İklim Değişikliği Söve Sözleşmesi Etraf Toplantısı’nda (COP26) Türkiye’nin birlikte imzaladığı ‘Glasgow Liderlerinin Orman ve Arazi Kullanımı Bildirgesi’, BM İklim Değişikliği Söve Sözleşmesine ve Paris Anlaşmasına, Dirim Bilimsel Spektrum Sözleşmesine, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesine, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve sair ilgili girişimlere müteveccih toplu ve ferdî taahhütleri yeniden tasdik etmektedir. Esas, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere karşıt uygulamalara sonuç verilmesi, ormanları koruyan ve geliştiren çalışkan politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.”

Çepni, önergesinde Kirişci’ye şu soruları yöneltti:

1-Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te ara sıra orman alanlarının, olgun ve haber itibarıyla orman niteliğini kaybettikleri gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılmasına şüphesiz değişmeyen verilmiştir? Bu alanların tespiti ne şekilde yapılmıştır? Veri insanları ve domestik yönetimlerle teşrikimesai yapılmış mıdır?

2- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan alanlar illet korunup, geliştirilmemiştir? Olgun ve bilgelik bakımından orman nitelikleri illet kaybettirilmiştir?  Bu illerde kullanılmamış orman alanı oluşturulacak mıdır?

3- Akıbet ilkokul yılda, Melfuf özellik 16 ile orman sınırları dışına çıkartılan alanlar hesabına orman tasarlamak üzere, Mekân, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yoluyla hangi illerde, hangi kadar alanın Orman Genel Müdürlüğü’hangi tahsisi yapılmıştır?

4- Bakanlığınız verilerine bakarak, sonuç ilkokul yılda, Cumhurbaşkanı kararı ile ne kadar orman alanı orman sınırları dışına çıkartılmıştır? Bu alanların yanan orman alanlarına oranı nedir?  Bu alanlardan ne büyüklüğünde dirimlik elde edilmiştir?

5-2022 yılında Reisicumhur kararı ile başka ne illerde hangi büyüklüğünde orman alanı, orman sınırları dışına çıkartılacaktır? Ne büyüklüğünde dirimsel öngörülmektedir?

6- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’te orman sınırları dışına çıkartılan bu alanlarda yapım, eroin, enerji projeleri bulunan mudur? Getirim üzere bu alanların orman alanı dışına çıkartıldığı iddialarına ilgili açıklamanız var mıdır?

7- Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin Ağacı ve Karabük’te orman alanlarının orman sınırları dışına çıkartılmasının temel, yasalar ve arsıulusal sözleşmelere uymazlık teşekkül ettiği; ormanları koruyup geliştiren yasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığı iddialarına ilişik açıklamanız var mıdır?

8- Orman alanlarını daraltan, ekolojiye, biyoçeşitliliğe telafisi imkansız zararlar veren, anayasaya, arsıulusal sözleşmelere tehalüf teşekkül eden Mülhak Bap 16’nın tahrip edilmesi gerektiğini belirten bilim insanlarını dikkate matlup mısınız?

Share: