Hürriyetçi Terbiye-Sen Samsun Şubesi: “Meslektaşlarımıza Yersiz Öğretmen, Çapulcu Sarıklı ve Manipülatör Öğretmen Unvanlarını Verenleri da Unutmayacağız”

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Hürriyetçi Eğitim Bilimi-Sen Samsun Temsilciliği Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesini istedi. Sendikanın Samsun Temsilcisi İrfan Kamer “Yedi ayrımlı statüde, sarıklı istihdam modeli kabul edilemez. Bu süreçte Delege mesleğini yürütme fail meslektaşlarımıza yersiz öğretmen, çapulcu sarıklı ve manipülatör sarıklı unvanlarını verenleri üstelik unutmayacağız” dedi.

Hürriyetperver Eğitim Bilimi-Sen Samsun Temsilciliği muallimlik patika kanunun yeniden düzenlenmesi için Samsun’de İlkadım Tütün İskelesi uğrunda geri tıpkısı matbuat açıklaması yaptı.

“ZAMAN BURAYA, YERE DÜŞEN MESLEKİ İTİBARIMIZI, YERDEN KALDIRMAYA GELDİK”

Hürriyetçi Eğitim-Sen Samsun temsilcisi İrfan Kamer’ın yaptığı izah şöyle:

“Samsun Temsilcisi bugün burada, Celil Alemdar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Halas Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a geçmiş adımını atarak, özgürlük ateşini yaktığı, istiklal güneşinin doğduğu, Yaman İskelesi’nden, şu saatlerde yeni yasama dönemini için toplanan TBMM’ye, düzentileme barışını bozan bu kanunun, baştan düzenlenmesi için geldik. Bugün buraya, yere sakit mesleksel itibarımızı, yerden kaldırmaya geldik. Günlerdir öğretmenlerin yükselen feryatlarını duymayan, adeta sağır ve ahraz olan, Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı’na, Türkiye Şişman Budun Meclisi’ne ve bu ülkeyi yöneten siyasetçileri üstelik yetiştiren derk ordusu yerine, sesimizi duyurmaya geldik.”

“KANUNUN KAPSAMI KARİYER BASAMAKLARI SINAVI VE 3600 EK KARINE DÜZENLEMESİNDEN İBARETTİR”

“2 Eylül’birlikte Ankara’birlikte, Milli Yetişek Bakanlığı’nın uğrunda, basın açıklaması yaparak dilekçelerimizi Bakanlığa verdik. Manisa’dan güvercinle veri yolladık. Kayseri Erciyes Dağı’ndan dumanla bilim gönderdik. Adana ve Tokat’tan haykırdık. Bütün milletvekillerine kitap yazdık. Bugün Kahramanmaraş, Kocaeli ve buradan sıkıntılarımızı bozulmamış Türkçemiz ile İşaret Dili ve Mors Alfabesi ile Braille Alfabesi ile tekrar esasen anlatıyoruz. Bizim sıkıntılarımızı kaplamak, sezmek istemeseler de bilcümle bildirişim kanallarını deneyerek sesimizi sıkıntılarımızı duyurmaya bitmeme edeceğiz. Kestirmece tıpkısı milyon öğretmeni ilgilendiren Muallimlik Patika Kanunu, 12 husus ve geçici benzeri husus görünmek için toplam 13 maddeden ve yemeden içmeden aynı buçuk sayfadan oluşmaktadır. Yasa o kadar tez çıkarılmıştır ki paydaşların görüşü alınmamış, çalakalem yazılan kanun metninde formel bire bir tamamiyet dahi bulunmamaktadır. Kanunun kapsamı kariyer basamakları sınavı ve 3600 ilişik araz düzenlemesinden ibarettir. Öğretmenlerin 60 almanak özlemini sona erdirmekle övünen Nezaret, bu kanunda terbiye çalışanlarına fıldır ait hiçbir aranjman getirmemiştir.”

“YEDİ FARKLI STATÜDE, ÖĞRETMEN İSTİHDAM MODELİ AKSEPTANS EDİLEMEZ”

Hürriyetçi Eğitim Bilimi-Sen temsilcisi İrfan Kamer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğitim Bilimi çalışanlarının tıpkısı bütün olduğunu unutan Vekillik, hizmetlisinden memuruna, 4/B’lisinden şefine, öğretmeninden idarecisine, cümle çalışanların maaşlarını iyileştirmelidir. Mahiye iyileştirmesini sınav şartına dayandırması, buluşma garabetini ortadan kaldırmayan, sözleşmeli öğretmenliğin ele alınmadığı, liyakate dayalı ayrımsız yönetici atama sistemi getirmeyen velhasılıkelam öğretmenlerin himmet şartlarını iyileştirmekten ırak, tersine mücahede barışını bozan bu kanun, paydaşların görüşü alınarak ivedilikle düzeltilmiş edilmelidir. Kariyer basamakları sınavı dolayısıyla 614 bin 446 öğretmen maaşına remiks başvurusu yapmıştır. Öğretmenin kendini geliştirebileceği, çağın şartlarına makul yıpranmamış imkanları sağlaması müstelzim Milli Eğitim Bilimi Bakanlığı, kapsam, içerik ve akademik adına, cümle tıpkı garabet olan 180 ve 240 saatlik videolarla, öğretmenin iş sağlayacağını zannediyorsa gerçekten eğitimden birlikte öğretmenlik mesleğinden de anlamıyor demektir. Bakan’ın öncelikli görevi öğretmenleri bu iktisadi darboğazdan kurtarmakken, özlük şoförünü bölüm müdürü yapmakta zerrin sendikaların mensuplarına 76. Maddeden hamil dağıtmaktadır. Öğretmenler odasında başmuallim, ehlihibre öğretmen, sarıklı, namzet öğretmen, sözleşmeli sarıklı, ücretli hoca ve ücretli yordamlı müzakereci görünmek üzere benzeri işi eden yedi değişik statüde, hoca istihdam modeli akseptans edilemez. Bu süreçte Elçi mesleğini icra fail meslektaşlarımıza boş öğretmen, plaçkacı hoca ve maniple sarıklı unvanlarını verenleri üstelik unutmayacağız.”

“BİZE BAKARAK BAŞMUALLIM TEKTİR”

“Hoca öğüt verendir. Hürriyetperver Eğitim yerine muallimlik sıfatı dışındaki hep unvanları reddediyoruz. Bize göre Başöğretmen tektir. O birlikte bizlere ‘Fikri hür, vicdanı özgür, irfanı mutlak nesiller yetiştirme” görevini veren Başmuallim Mustafa Eksiksizlik Atatürk’tür. Bu sınavı derhal nakız edin. Bozduğunuz mesai barışını yeniden üretim edin. Öğretmenlere geçim verin. Artan ekonomik müşkülat dolayısıyla seçme güzeşte zaman çekicilik gücümüz düşmektedir.

“ŞIŞKINLIK FARKI ARTI YÜZDE 50 REMIKS YAPARAK UMUM EĞİTİM ÇALIŞANLARININ, YOKSULLUKTAN KURTARILMASINI İSTİYORUZ”

Terbiye tedris yardımının seçkin dönemin başında, yani yılda iki kat arz birkaç minimum sevap tutarında yekpare terbiye çalışanlarına ödenmesini, 24 Teşrinisani Öğretmenler Günü’nde bire bir aylık ikramiye verilmesini, banka promosyonlarının acilen iktisadi gerçekler dikkate alınarak güncellenmesini, 4/C kontratlı personelken, kadroya geçen 4/B’li çalışanların, hep haklarının verilmesini, genel idari sınıfta meydan düzlük şeflere 3600 katma semptom verilmesini, dini bayramlarda terbiye çalışanlarına birlikte meze ikramiyesi verilmesini, kazanç dilimi oranlarının acilen güncellenmesini ve en önemlisi yüzde 3,5 yüzdelik 5 remiks artı şişkinlik farkı değil, şişkinlik farkı zait yüzde 50 bindirim yaparak cümle yetişek çalışanlarının, yoksulluktan kurtarılmasını istiyoruz. aksi takdirde hiç bindirim almaya bitmeme edeceğiz.”

Share: