İller itimat ve tevdiat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Familya-Haziran ayları bağlamında adam başına sakıt nakdi kredide 2’inci, adam başı sakıt takipteki nakdi kredide 2’inci, adam başı düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve adam başı sakıt toplanmış mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Kişi Başına Düşen Itimat

Gün Doğusu Anadolu Bölgesi illeri ortamında adam başına düşen kredi değerinin yer faziletkâr olduğu il 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Sülale – Haziran döneminde adam başına düşen nakdi itimat değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL yerine kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Kesim illeri süresince adam başı düşen takipteki nakdi kredide Ardahan’ın arkası sıra 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 aylık bölümünde genişlik efdal kişi başına düşen takipteki nakdi cesaret değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Adam Başına Sakıt Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum kişi başına sakıt artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başına sakıt tasarruf mevduatı değerinin bildirme yüksek olduğu diyar 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Sonuç Sırada

Dönemde adam başına sakıt artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL yerine tespit edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum bölge illeri içinde adam başı sakıt bütün tevdiat değerinde 10’uncu oldu. Bölgede kişi başına düşen bütün yatırım değerinin yer efdal olduğu toprak 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Adam Başı Sakıt Toplam Yatırım Değeri

Bu yılın Karı – Haziran ayları düzeyinde adam başı sakıt toplanmış tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL kendisine kaydedildi. – ERZURUM

Share: