İller kredi ve mevduat sıralaması açıklandı

Erzurum 2022 Sülale-Haziran ayları bağlamında adam başına sakıt nakdi kredide 2’inci, kişi başına düşen takipteki nakdi kredide 2’inci, kişi başına sakıt artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve adam başı düşen mecmu mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Adam Başına Düşen Cesaret

Gün Doğusu Küçük Asya Bölgesi illeri süresince adam başına sakıt itimat değerinin arz erdemli olduğu devlet 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve Değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Sülale – Haziran döneminde adam başına düşen nakdi yüreklilik değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL adına kaydedildi.

Erzurum 2’inci

Erzurum Mıntıka illeri içre kişi başına sakıt takipteki nakdi kredide Ardahan’ın arkası sıra 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 maaş bölümünde yeryüzü efdal kişi başına düşen takipteki nakdi yüreklilik değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

İller Kişi Başına Düşen Tasarruf Mevduatı Değeri

Erzurum kişi başına düşen artırım mevduatı değeri kaydında 10’uncu sırayı aldı. adam başına düşen artırım mevduatı değerinin sunma yüksek olduğu devlet 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari Akıbet Sırada

Dönemde adam başına sakıt artırım mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL kendisine tayin edildi.

Fintürk Verileri

FİNTÜRK verilerine bakarak Erzurum toprak illeri içinde adam başına düşen bütün yatırım mesabesinde 10’uncu oldu. Bölgede adam başı düşen toplam yatırım değerinin sunma efdal olduğu iklim 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Adam Başı Sakıt Bütün Yatırım Değeri

Bu yılın Karı – Haziran ayları düzeyinde adam başı sakıt hep tevdiat değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL adına kaydedildi. – ERZURUM

Share: