İyi Parti, Demirören Grubu”Na Kültür Bankası’nın Verdiği Itimat ve İpotek Edilen Arazideki İmar Değişikliğinin Görüşülmesini İstedi, AKP ve MHP…

İYİ Öğür Grubu; Tarım Bankası yoluyla Demirören Grubu’na sunulan bir kredinin teminatı olarak alınan arazinin imar durumuna ilgili iddiaların araştırılması önergesinin bugün TBMM’bile görüşülmesini önerdi. İYİ Öğür Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, “Vezneci krediyi verebilmek üzere, Kemer Bina ve Turizm SERPMEK’nin İstanbul- Eyüpsultan ilçesinde düz düz, ortamında 901 adalet sahibine ilgili konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin toplumsal donatı alanı olarak tecezzi edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’birlikte tutu organizasyon ettirilmiştir” dedi. Teklif, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Öğür Grubu, bugün TBMM Umumi Kurulu’nda; Kültür Bankası eliyle Demirören Grubu’na sunulan bire bir kredinin teminatı kendisine alınan arazinin imar durumuna ilgilendiren iddiaların araştırılması için 12 Ekim’birlikte sunulan Divan Araştırması önergesinin görüşülmesini önerdi.

İYİ Fırka İstanbul Mebus Hayrettin Nuhoğlu ve 20 vekilin imzasının bulunduğu önergede, şu ifadeler meydan almıştı:

“Vezneci krediyi verebilmek amacıyla, Kemer Yapı ve Turizm NANIAZIZ’nin İstanbul-Eyüpsultan ilçesinde saha düz, içinde 901 doğruluk sahibine ilişkin konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin toplumsal donatı alanı adına tecezzi edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’da ipotek bünye ettirilmiştir. Arazinin Kemer Yapı ve Turizm NAN. mülkiyetinde bırakılmış olan bu bölümünde inşaat yapılamayacağına dair bazı parseller amacıyla tapuda şerh düşüldüğü, bazıları üzere birlikte noter onayıyla beyanda bulunulduğunu dikkate almamıştır.

Kasaba, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Ilkgüz 2018’üstelik re’sen ümran değişikliği yaparak elan önceki İBB Meclisi tarafından yeşil alan ve özel spor alanı adına onaylanan planı nakzen yapılaşmaya açmıştır. 6 Nisan 2022’de imar planları revize ve Rezerv Yapı Alanı adına zar edilmiştir.  Açılan davalar devam ederken 12 Ağustos 2022’üstelik Kültür Bankası üzerine güzeşte araziyi Taşınmazlar Yatırım Ortaklığına devretmiştir. İhtiyati hazırlık kararlarına karşın yapılaşma süreci hızlandırılmıştır. Nahak, hukuksuz özel mülkiyete aynı hamle olduğu, Ziraat Bankası gibi tıpkısı heybet bankasının alet edildiği yolsuz yöntemsiz bire bir krediye temel taşı aranırken Kasaba, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilerini kötüye kullanıldığı üstelik söz konusu olmuştur.”

“TALİMATLA KREDİNİN SAĞLANDIĞI AŞİKAR”

Zaman partisinin kol önerisi konusunda Umumi Kurul’da konuşan Nuhoğlu, şunları söyledi:

“Bu düz ayrımsız zamanda Eyüpsultan Belediyesi yoluyla Afet takkadak Ivedi Kavuşum Alanı adına zar edilmiş ayrımsız yerdir. Bölgenin abuhava ve jeolojik şartlarına uygun kendisine su taşkınlarını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Hane alanları ile spor alanları ve yeşil düzlük ayrımı özenle kurgulanmıştır. Bu açıdan bakıldığında totaliter ayrımsız yerleşme planı hücre çarpmaktadır. Hatalar arka arkaya gelince yapılaşmaya açılmasının muhtelif sakıncaları bile ayn ardı edilmektedir. Serencam bakımından Yer ve Kentçilik Bakanlığı, re’sen mamure durumlarını değiştirme ve Ihtiraz Yapı Alanı ilan etme üzerine, hangi eyvah kim kanunun verdiği yetkileri kötüye kullanmaktan ve türe sahiplerini mağdur edecek kararlar almaktan çekinmemektedir… Politik amaçlar doğrultusunda hep medyayı kontrol altına alarak, bir tane sesli taraftar iletişim araçları tevlit için, büyük tıpkısı usulsüzlük yapıldığı ve şartların akla yatkın olmamasına rağmen, talimatla kredinin sağlandığı aşikardır.”

HDP: “ZİRAAT BANKASI HORTUMLANIYOR, HORTUMLANIYOR”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan üstelik öneriyi desteklerken şunları söyledi:

“Çiftçiler vecibe altında. Çiftçi tarlasına tezek atamıyor, efsanevi üreticisi aylı inekleri dahi kesime gönderiyor. Bu şartlarda milletin vekilleri ne yapar? Çiftçiye elan fazla bindi verir amma bütçeden yeterli desteği vermiyoruz, vermediğimiz için birlikte çiftçi tefeciye düşüyor. Gidin çiftçilerin çoğu tefecilere medyun. İşte, bunun önüne salmak için atalarımız ne yapmış, Osmanlı hangi yapmış? Aynıyla o dönemde dahi tefeciye düşüyormuş çiftçiler, ilk sandıkları kurmuş Mithat Vakarlı 1863’te, elan sonra bu rençper sandıkları birleştirilmiş ve 1888’üstelik Ziraat Bankası kurulmuş. Hastalık kurulmuş? Çiftçiye bindi vermek üzere, çiftçiyi tefeciden örtbas etmek için müesses ve yüz yıla andıran süre çiftçiye destek vermiş Tarım Bankası, varlık sebebi bu ergin ta kim AKP’ye büyüklüğünde. AKP iktidara mevrut, bundan sonra Ziraat Bankası çiftçinin değil, yandaşın bankası olmuş. Kültür Bankası hortumlanıyor, hortumlanıyor. Ziraat Bankası kredilerinin haddinden fazla bayağı tıpkısı bölümünü çiftçiye veriyor ama kredilerinin nazik bölümünü nereye veriyor? Yandaşlara veriyor. Kimin talimatıyla veriyor? AKP’lilerin talimatıyla veriyor.”

CHP: “CUMHURBAŞKANI BU İŞTEN SORUMLU BAŞÖĞRETMEN, DEĞİL MİDİR?”

CHP Ankara Milletvekili Büyük Haydar Hakverdi dahi şöyle konuştu:

” Hani, o ‘Dicle’nin kenarında tıpkı kurdun koyunu kapmasından ego mesulüm’ diyen sayın Reisicumhur bu işten mesul başmuallim, değil midir? Tarım Bankası Genel Müdürü, Cumhurbaşkanının onayı, talimatı, haberi olmadan en basitiyle bunu verebilir mi? Bence veremez arkadaşlar. Ego şunu söylüyorum; zaman, burada tıpkı parselleme planını bakanlık aracılığıyla yapmaya çalışıyorsunuz. Bu krediyi veren, bu krediyi düz, hususiyet dışı imarsız parselasyon planı işleyen ve buraya ayrımsız çivi çakan erte bu aha, ahbaplık uğrunda hesap verecektir.”

“BU KREDİ BİLİNÇLİ KENDISINE SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULUYOR”

İYİ Fırka’nin kadro önerisi aleyhine mütekellim Dürüst Fırka Osmaniye Saylav Derviş Durmuşoğlu da şunları söyledi:

“Ekincilik Bankası ticarete, enerjiye, hizmet sektörüne, temas sektöre cesaret verdiği üzere iletişim araçları sektörüne da itimat verebilir. bahis konusu firma bile bu kapsamda kredilendirilmiş olan bire bir firmadır. Bu firmanın kredileri an bakımından Ekincilik Bankası’nda deli dolu hesaplarda izlenmektedir. Ziraat Bankası’ndan kullandırılan cesaret ise teminatlı kredidir. Fakat bu cesaret şuurlu namına sonsuz gündemde tutulmaktadır.”

Önergenin zaman görüşülmesi önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Share: