İyi Parti, Ehlihibre Çavuşlar Günü’nde; TBMM’nin Uzman Çavuşların Sorunlarını Araştırması İçin Takrir Verdi

İYİ Fırka, 12 Son Teşrin Ehlihibre Çavuşlar Günü’nde; bilirkişi çavuşların sorunlarının araştırılması için Meclis Araştırı Önergesi verdi. İYİ Parti Isparta Saylav Aylin Korkusuz vasıtasıyla hazırlanan önergede; “Ehlivukuf çavuşlarımızın yaşadıkları ekip, şahsiyet hakları kabil bulunan problemlerin ve yaşamaları muhtemel problemlerin tayin edilerek ivedilikle hal yolları bulunup uygulanması adına divan araştırı komisyonu kurulmasını sunma ederiz” denildi.

İYİ Tümen, 12 Teşrinisani Eksper Çavuşlar Günü’nde; ehlihibre çavuşların kadro, şahıs hakları, lojman üzere sorunlarının araştırılması ve hal önerilerinin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na Divan Araştırı Önergesi verdi.

İYİ Tümen Isparta Milletvekili Aylin Külhanbeyi eliyle hazırlanan araştırma önergesinde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sunu canlı mensuplarından olan eksper çavuşlarımızın sorunları; icap kamuoyunda düz almaktadır ve gerekse tarafımıza ulaşmıştır. Ehlihibre çavuşlarımızın mütenevvi matbuat organları ve toplumsal medya vasıtasıyla seslerini duyurmaya harıldamak zorunda kalmaları de biz TBMM üyeleri üzere büyük tıpkısı utanma olmalıdır.

3269 basit Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan tebeddülat ile bazen kısmi çözümler uygulansa birlikte eksper çavuşlarımızın sorunları ne efsus kim birlik anlamıyla çözülememiştir. Ehlivukuf çavuşlarımızın genişlik oylumlu talepleri arasında tek zahir takım konusu gelmektedir. Antrparantez sözleşmelerinin feshedilerek mesleklerinden koparılmaları dahi arz çokça ulaşan taleplerdendir.

Ehlivukuf çavuşlarımızın yaşadıkları takım, şahsiyet hakları üzere mevcut problemlerin ve yaşamaları beklenen problemlerin tayin edilerek ivedilikle hal yolları bulunup uygulanması hesabına meclis araştırı komisyonu kurulmasını en ederiz.”

Share: