Sülale Haziran döneminde adam başına sakıt nakdi emniyet değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu

İller kredi ve tevdiat sıralaması açıklandı. Ev-Haziran döneminde kişi başına sakıt nakdi güven değeri Erzincan’da 22.7 bin oldu.

Doğu Rum Bölgesi illeri içre adam başı düşen emniyet değerinin sunma erdemli olduğu mülk 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Familya – Haziran döneminde kişi başına sakıt nakdi kredi değeri Erzincan’da 22.7 bin, Kars’ta 19.7 bin, Iğdır’da 18.1 bin, Bayburt’ta 17.1 bin, Bitlis’te 14.9 bin, Hakkari’de 12.6 bin, Van’da 12.3 bin, Ağrı’da 11.8 bin, Bingöl’de 11.7 bin, Muş’ta 11.2 bin TL namına kaydedildi.

2022 yılının 6 aylık bölümünde yer erdemli adam başına sakıt takipteki nakdi yüreklilik değeri 1.1 bin TL ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4’üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5’inci sırayı aldı.

“İller kişi başına sakıt tasarruf mevduatı değeri”

adam başına sakıt tasarruf mevduatı değerinin bildirme faziletkâr olduğu il 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5’inci sırayı paylaştı.

Dönemde adam başına sakıt tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14.7 bin, Bingöl’de 13.8 bin, Ardahan’da 12.7 bin, Kars’ta 12.0 bin, Erzurum’da 11.1 bin, Van’da 7.0 bin, Bitlis’te 6.8 bin, Muş’ta 6.2 bin, Ağrı’da 6.2 bin ve Hakkari’de 5.3 bin TL kendisine tespit edildi.

FİNTÜRK verileri

FİNTÜRK verilerine bakarak bölgede kişi başına sakıt hep tevdiat değerinin sunma faziletkâr olduğu iklim 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

adam başı düşen bütün mevduat değeri

Bu yılın Karı – Haziran ayları düzeyinde kişi başına sakıt toplanmış yatırım değeri Bayburt’ta 17.3 bin, Bingöl’de 16.6 bin, Ardahan’da 15.0 bin, Kars’ta 14.6 bin, Erzurum’da 14.5 bin, Bitlis’te 9.3 bin, Van’da 8.7 bin, Muş’ta 8.3 bin, Hakkari’de 8.1 bin ve Ağrı’da 8.0 bin TL kendisine kaydedildi. – ERZİNCAN

Share: