Tarsus Kullanılmamış Şehir Meydanına Kavuşuyor

Tarsus’ta işsiz durumda olan Caminur Mahallesi’nde 260 ada 21 parsel alanı şamil kayran, Tarsus Belediyesi marifetiyle kent meydanına dönüştürülüyor.

Mülkiyeti Tarsus Belediyesi’ne ait olan 9 bin metrekarelik kayran üzere hazırlanan “Site Meydanı Projesi”, Adana Hars Varlıklarını Himaye Havza Müesses marifetiyle onaylandı. Tarsus gücük müddet içerisinde kent meydanına kavuşacak. Dört mahallenin kuma alanını kapsayan proje ile alanın tarihsel ve natürel yapısı bozulmadan dönüşümün sağlanması hedefleniyor.

Restorasyonunun yapılacağı alanda pencere şümul yapılarak ziyaretçilerin “Gladyatör Mozaiği”ni kesin şekilde görmesi sağlanacak ve yurttaşlar “L” şeklindeki gelecek alanı ile karşılanacak. Romalıların kurduğu merkezi ısıtma sistemi olan “hipokaust” ise yapının içerisinde sergilenecek. Projenin onaylandığı alanda, Roma İmparatorluğu dönemine ilişkin olan mimarlık yapı unsurları ve milattan bilahare erken 2’inci çağ ile geç 3’üncü yüzyıla tarihlenen bir nice umde bulunacak.

Share: