Tasrif ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Türkiye hasis haddinden fazla dolgunca durumda

TBMM Cazibe ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve SELIM Tümen Bingöl Mebus Cevdet Yılmaz, bütçe açıklarına bakıldığı devir dünyada bir nice ülkede yüzdelik 6-7 ve 8 civarında bütçe açığı verildiğini belirterek, “Geçen sene bizim bütçe açığının mili gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu sene beklentimiz yüzdelik 3,4 gerçekleşmesi. Gelecek yıl yöre gördüğümüz yeniden yüzdelik 3,5 civarında. Nedeniyle parçalanmamış bu olumsuzluklara karşın bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranıyla, Türkiye basit çokça gür durumda” dedi.

TBMM Cazibe ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve DOĞRU Tümen Bingöl Saylav Yılmaz, Bingöl’bile benzeri restoranda matbuat mensupları ile benzeri araya geldi. Burada mütekellim Yılmaz, dünyanın resesyonu tartıştığı, Avrupa’nın haddinden fazla bunaltıcı nema endişesi zarfında olduğu aynı dönemde Türkiye’nin sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla büyümeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, “2023 ve sonrasında üstelik Türkiye büyümeye devam edecek. Belli tıpkısı eşiğe gelmiş durumda. Bu eşiği atlamamız gerekiyor. Gelişmekte olmakta olan ülkeler liginden gelişmiş ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor” diye niteleyerek konuştu.

‘GEÇEN YIL, SERENCAM 50 YILIN BÜYÜMESİNİ BAŞARDIK’Yılmaz, hem gelir yoluyla, hem masraf marifetiyle devletlerin bütçe açıklarının artığını, borçlanmaların yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Bilcümle dünyaya baktığınızda böyle bire bir kapsam var. Türkiye’ye baktığımızda ise çok şükür bütçemizin da kamu vecibe stokumuzun üstelik ferah aynı noktada olduğunu anlatım edebilirim. Avrupa’ya baktığınızda amme borçlarının milli gelire oranı yüzde 90 civarında, ara sıra ülkelerde yüzdelik 100’ün üzerinde, gelişmekte olan ülkelerin amme takanak stokunun gelire oranı yüzdelik 60’ların üstünde. Türkiye’nin kamu namus borcu oranı ise sabık sene yüzde 40 civarındaydı. Bu sene az buçuk henüz düşmesini bekliyoruz. Yüzdelik 35-36’lara büyüklüğünde gerilemesini bekliyoruz. Gene bütçe açıklarına baktığınız antlaşma dünyada birçok ülkede yüzde 6-7-8 bütçe açığı verilirken güzeşte sene bizim bütçe açığımızın mili gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu yıl beklentimiz yüzde 3,4 gerçekleşmesi. Gelecek yıl öngördüğümüz gine yüzdelik 3,5 civarında. Nedeniyle mecmu bu olumsuzluklara karşın bütçe performansımız ve amme borcunun milli gelire oranıyla Türkiye bayağı çokça bol durumda. YANLIŞSIZ Öğür hükümetinin esasen beri yer çok özen ettiği hususlardan biri bütçe disiplini olmuştur. Bu büyüklüğünde sıkıntıya rağmen bunları başardık. Enerjiye geçen sene ve bu yıl almak amacıyla çok korkulu kaynaklar ayırdık. Geçen yıl doğal gaz faturasının yüzde 75’i bu sene yüzdelik 80’i amme kaynakları ve bütçe kaynaklarıyla finanse ettik. Bunu bittabi başardı Türkiye? Bunu büyüyerek başardı. Dünyanın küçüldüğü dönemlerde 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyümeyi başardı. Güzeşte yıl serencam 50 yılın büyümesini başardık. Yüzde 11’in üzerinde koşa haneli ayrımsız tahaccüm gerçekleştirdik. Bu yıl birlikte tekrar yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz. Büyüme olduğu ahit bu cemi içtimai kesimlere yansıdığı üzere, istihdama yansıdığı kabil, kamu gelirlerini üstelik artırıyor. Dengelerimizi bu şekilde korumuş oluyoruz. Büyüyen Türkiye milyonlarca istihdam ürettiği kabil ihracatını 250 bilyon dolar seviyesine çıkardığı kabil turizm gelirlerini 40 bilyon dolara çıkardığı kabilinden amme dengeleri açısından da elan avantajlı benzeri konuma yükseliyor. Bu bile Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyüme odaklı stratejinin ne büyüklüğünde manidar olduğunu gösteriyor.”

Share: