Aydemir: ‘Cumhuriyeti yükseklerde markajcı bire bir yapıyız’

TBMM Tasrif ve Bütçe Komisyonunda, Divan, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşmelerinde meze alan SELIM Öğür Mebus İbrahim Aydemir tespit ve öngörülerini aktardı.

Milletvekili Aydemir, TBMM’nin milli emir tecelligahı olduğuna meni ederek, ‘Türbeyi muazzez markajcı bekçisidir.’ Biz ne büyüklüğünde mebusluk makamına uygun davranırsak TBMM’yi o büyüklüğünde onore etmiş oluruz, yüksekte tutmuş oluruz. ‘kaydını düştü.

‘TBMM başkanlarına minnettarız’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a imkanların güncelleştirilmesi, teknolojik altyapının oluşturulması, Milletvekilleri ve halkın yararlandığı bakir yapılanmaların sağlanması odağında müteşekkir bulunduklarını belirten Mebus Aydemir, TBMM’birlikte reislik görevinde bulunan İsmail Yiğit ve Binali Sebep ile geçmişteki başkanlara birlikte gönül borçlusu olduklarını rapor etti.

Aydemir’den Anlatma Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘ Üslubumuz, milletvekilleri buradaki tavrıyla, tarzıyla saygınlığını artırıyor ya birlikte o saygınlığa fek getiriyor, yaklaşımımız haddinden fazla koskocaman. Çok yakın zamanda -bütün bu arada gördük- bu Meclise çekiçle girip milletin kürsüsünü çekiçleyen milletvekillerine şahit olduk. Öyleyse burada Türkiye Nazik Millet Meclisi’nin bütçesi görüşülürken bunları kategorik amma nasıl müşavere zeminine aktarmak geçişsiz ve bunların bizim adımıza aynı şişman sakamet olduğunu altını çizerek göstermek lazım. ‘ dedi.

Milletvekilliği Makamına Akıllıca Davranmak

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim kültürümüzde şöyle bir özel özdeyiş var: ‘Türbeyi ermiş markajcı bekçisidir.’ Bu ne buyurmak? Biz hangi kadar milletvekilliği makamına akla yatkın davranırsak orayı o kadar onore etmiş oluruz, yüksekte tutmuş oluruz, aksi bütünüyle bize yansıyor. Bir saylav “Ben dokunulmazlık almışım, milletvekiliyim, polise hakaret ederim, önüme gelene fırça atarım.” Yok hakeza bire bir öz; eksiksiz tersi, mebus olmuşsan daha bir edep amacıyla hareket etmek durumundasın, milleti olta ediyorsun. Kaldı ki polis güçleri dediğiniz kim? Bizim insanımız. Onlar kim adına bakım ediyor? Millet namına bakım ediyor. Demincek, burada milletvekilini sözüm ona koruyor üzere gözüküp milletin çok aristokrat benzeri parçasını gıybet etmek bire bir milletvekiline yakışmıyor, Bunlara hepimizin itiraz etmesi geçişsiz, kayıt koyması lazım.’ diyerek konuştu.

Aydemir’den Fransa Örneği

TBMM’nin temas makule düşüncenin tabir edildiği tıpkısı ortamı ifade ettiği, Mağrip demokrasilerinde dahi böylesi bir anlayışın olmadığına ilgi çeken Milletvekili Aydemir, ‘Yakın zamanda Fransa’evet gittik tıpkı mülakat üzere. Orada tıpkısı Türk derneğinin etkinliğine katıldık, aynı müracaat yaptım. Belediye Başkanı gelmemişti ama Fransız siyasetçiler vardı. Konuşmamın akabinde Dernek başkanı yanıma geldi “Vekilim, Belediye Başkanı beni aradı ‘Siz o milletvekilini lacerem getirip burada propaganda yaptırırsınız!’ diye niteleyerek bana fırça attı.” dedi. Az Buçuk sonra o Şehremini geldi, Yaşı kelama ermiş, 70’in üstünde; iki periyot Fransa Parlamentosunda mebusluk yapmış, encümen başkanlıkları yapmış aynı âdem. Onlardaki demokratlık anlayışını ifade amacıyla söylüyorum. Bizim geldiğimiz noktaya bakın, Parlamentoda terörden yargılanan aynı milletvekilini ibra adına onun yıldırıcı nişanlısını burada tertemiz gösteriyoruz, hakeza tıpkısı husus gibi mi?’ diye niteleyerek sordu.

‘Tığ gönlümüzü açmışız’

Saylav Aydemir, ‘Ermeni hakkından bahsediyoruz; bizden elan dolgunca gönüllü ayrımsız ulus var mı, tıpkı büyüklük var mı? Bakın, burada canlı şahidi benim, bin kat söyledim, 6 dedemi katletmişler, buna rağmen tığ gönlümüzü açmışız. Tığ geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzıyla, tavrıyla anca ayrımsız istinatgâh açmışız ki aha benzeri Ermeni kaymakam atama etmişiz, onu söylediğimizde bile hafifletme ediyorlar, hafife alıyorlar. Bizden geçmiş bunlar yoktu. Cemevleriyle ilgili düzenleme yapıyoruz, aklınıza gelmezdi, aklınıza. Ha, itirazınız şuna ise size türe veriyorum: Elinizdeki argümanlar alınıyor, buna itiraz ediyoruz ve hadise birlikte budur, hakikat üstelik budur.’ dedi.

Mebus Aydemir eleştirilerde mevcut Aykırılık Milletvekillerine seslenerek, ‘Ama tığ, siz ne yaparsanız yapın, milletin her parçası adına hizmet edeceğiz. Şu bütçeler de ihvan, şunların hacısı hocası de millet lehine icraatlar amacıyla harcanıyor, elhamdülillah.’ vurgusunu paylaştı.

Faiz İndirimi

Bütçe değerlendirmesinde repo indirimi konusunu ve buna müteveccih eleştirileri değerlendiren Mebus Aydemir, ‘Faiz keşki sıfıra inse, hiç faiz ödemesek ama aynı başka mahiyet var, onu es geçmeyeceğiz; bizimle bu arada orayı dahi düzen bağı altına almışız. Bakın, 2002 yılında Bütçenin yüzde 43,2’si faize harcanıyormuş, amma bizimle beraber, 2021 yılı sonu bakımından yüzde 11’lere düşmüş. Elan önce, bizden önceki alınan herhangi bir 100 lira verginin yüzde 85’i, 85 lirası, üste da 85,7 lirası faize gidiyordu. Vatandaştan algı alıyoruz, 85,7 lirasını faize veriyoruz. Bizimle beraber nereye geldi bu? 15,5’e düştü. ‘ dedi.

Kur Korumalı Mevduat

Kur korumalı yatırım konusundaki mugayeret yaklaşımına tepki veren Saylav Aydemir, ‘ Sizi haddinden fazla erinçsiz ediyor kur korumalı tevdiat. Sebep rahatsız ediyor? Tığ Çekim Bütçe Komisyonunda ayrımsız kanun teklifi görüşürken hayata yansıdı, ümit şuydu: “Antrakt 2021’in sonuna büyüklüğünde dolar 30 TL olacak.” öyleydi değil mi? O kararla bu arada dolar çabucak 11’e düştü, 18’di; bakın, bugün da 18 değil mi arkadaşlar? Ayrımsız yıllık sürede. ‘ dedi.

Aydemir Tuzla Uray Başkanına Yapılan Saldırıyı Kınadı

Konuşmasında Tuzla Uray Başkanına yapılan saldırıyı kınayan Mebus Aydemir, muhalefetin demokratik tahammülsüzlük zarfında olduğuna değinerek, ‘Bakın, işaret fişekleri var. Erzurumlu bir hemşehrim şehremaneti başkanlığı yapıyor. Nerede? Memleha’dahi. Tuzla’da bir etkinliği var Büyükşehir Belediyesinin, o bile çağrılmış, katılma etmiş. Danışma yaparken çıkıyor, kendisinden esbak şehremaneti başkanlarının yaptıklarına teşekkürname ediyor; bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımız, yaptıklarına teşekkür ediyor. Sonra, rahmete uğurladığımız Bedel Topbaş Komutan’e, onun yaptıklarına teşekkürname ediyor. Oradaki gök bilimi, adeta linç kıymet ağıl geldiler. Demokrasiden belli buysa tığ oradan fersah uzaklık uzağız.’ diye niteleyerek konuştu.

‘Vira besmele diyeceğiz’

Saylav aydemir, ‘Bakın, geçtiğimiz yıllarda de envai türden suçlamalar yapılmasına rağmen burada Divan Başkanımız haddinden fazla olgunca ne lazım geliyorsa o şekilde karşılık veriyor, böyleyiz. Bunu içselleştirmeden “Biz muhalefetteyiz. Zımnında biz böyle verimli kepçe konuşalım.” Bulunmayan, kardeşim, bu tarafta birlikte var, bizi takip edenler var; tamam mu öyle benzeri husus? Olmaması geçişsiz. Zımnında, şunun altını çiziyorum. Tığ yaptığımız bütçelerle millete hizmeti anne alıyoruz, bugüne kadar bunu yaptık, 21 bütçe yapmışız, 21 bütçe. Kime talih olur? Bu millet bizi yüreğine koyduğu üzere bu oldu. Cenabıhak’ın izniyle 2023 baştan “arasız bismillah” dediğimiz zaman olacak, göreceğiz. Cumhuriyeti yükseklerde markajcı aynı yapıyız tığ.’ dedi.

Şehtop’a Erzurum Teşekkürü

TBMM Başkanı Şentop’a Erzurumlular yerine teşekkürname fail Saylav Aydemir, ‘Sayın Meclis Başkanımıza hususen Erzurum yerine bire bir teşekkürname ediyorum. 2019’birlikte, Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yılında Erzurum’u teşrif ettiniz, o şenlik zamanlarımıza eşlik ettiniz, bunu hiç unutmayacağız, bunu dahi pusat altına aldık, 100’üncü yılı bu arada kutladık, ona birlikte medyunu şükranız, müteşekkir olduğumun altını çiziyorum.’ diye niteleyerek konuştu.

Aydemir’den ‘İstikrar Bizimle Bu Arada Hanay Buldu’ Hatırlatması

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişi birlikte içeren Anayasa değişikliği döneminde TBMM Başkanı Şentop’un anayasa Komisyonu Başkanı olduğu ve çok hususi ve seçme hizmetler kaydettiğini tamlayan Saylav Aydemir, ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayata yansırken Başkanımızın katkıları oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Başkanımız o büyüklüğünde teferruatlı anlattı kim notları öylesine ayrıntıya dökerek anlattı kim bizden ilk soru önergelerinden bahsetti, yasama faaliyetlerinden, denetleme faaliyetlerinden bahsetti, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geçmiş hali ve gündeş bilgisiz vurguladı, şurası söyledi son kertede: “İstikrar bizimle bu arada hayat buldu.” Cumhurbaşkanlığı sistemine vurgu yaparak söyledi. Orada üstelik Sayın Başkanımızın katkısı haddinden fazla çok büyüktü. Cenabıhak razı olsun.’ dedi

Muhalefete Eleştiri

Muhalefetin “Cumhur Reisi niçin korunuyor?” şeklindeki ifadelerini eleştiren Mebus Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız birlikte korunmalı, sizin Genel Başkanınız da korunmalı. Hepimize burada yapılan hizmetler yansıyor. Hele güvenlikten sorumlu kardeşlerimiz, buradaki Siper Başkanlığı çok hususi hız sarf ediyor, ego onlara dahi haddinden fazla teşekkürname ediyorum, Tanrı razı olsun. ‘ dedi.

Muhalefetin Çelişkisi

Muhalefetin yargının taraftar olduğu şeklindeki ifadelerine anif tepki veren Saylav Aydemir, ‘Aynı gayr, yargının şürekâ olduğuna aksan yapıldı. Konuşmacılardan biri söyledi. “Efendim, hız haddinden fazla şürekâ.” “Mahkeme Kararı sarayın emrinde.” Geçkin Bekaroğlu burada şurası söyledi: Fuat Mir mahkemeye vermiş kendisini, tıpkı tazminat nail Fuat As, Reisicumhur Yardımcımız bilahare Yargıtay bozmuş. İş oraya geldiğinde, Yargıtay safhasına kadar ne diyor? “Hüküm, Hükümetin emrinde, önem iktidarın iki dudağının ortada.” Bozulduğu antlaşma şurası söyledi: ” Ankara’da hakimler var.” Bunu yapmamak lazım, buradan geçmek lazım.’ ifadesini kullandı.

Kanun Yapma Erki

TBMM’nin teşri görevini hesabına getirdiğini hatırlatan Mebus Aydemir, ‘Kanun yapıyoruz milletvekilleri namına. Günlerce oturup çalışıyoruz şekilci arkadaşlarımızla bu arada. Buradan daima şu söyleniyor: “Efendim, sarayın talimatıyla kanunlar yapılıyor.” “Saray” dediğiniz Külliye’bile bire bir Reisicumhur var, hepimizden elan aşkın oyla oraya güzel. Şu milletvekillerinin tamamından elan fazla düşünce alarak mevrut oraya, yüzde 52’yle. Bittabi ki bu ülkeyi yönetiyor, elbette ki geçişsiz olan seçim neyse -bizim Umumi Başkanımız zaten- bunlara dönük görüşünü belirtecek ve kim çalışıyor? Ego hempa, en üst temsil en üst Tasrif Bütçe Komisyonunda tıpkı yasa çalışması yaptık Abdullah Güler kardeşimle beraber imzaladık tığ. Alay Malay hazırladık. Nedeniyle Meclis Başkanımıza esasta bu yönüyle bilcümle beraber teşekkür etmemiz geçişsiz. Tığ beraber oturup çalışıyoruz. Onun de sonrasında değişiklikler yapıyoruz; komisyonda yapıyoruz, Genel Kurulda yapıyoruz. Milletvekilinin iradesi yoksa zahir oluyor bu? Böyle benzeri özdek cins mi? Bunları bulunmayan saymayacağız. ‘ dedi.

Sayıştay Bütçesi

Konuşmasında Sayıştay Bütçesini üstelik savunan Mebus Aydemir, ‘Sayıştay’a çevrik tenkitler geliyor, çokça eleştiri geliyor amma muhalefetin işine geldiği zaman de Sayıştayın raporlarıyla bu arada bize oldukça destek atılıyor. Biz şurası söylüyoruz: ahbaplık neyi ifade ediyorsa, adalet pekâlâ kırıtma edecekse kayıtlara onların geçmesi lazım. Bugüne kadar bütün hakeza düşündük. Neyi saklayacaksın, neyi? Yani iletişimin şu büyüklüğünde diyapozitif hale geldiği, şu büyüklüğünde koskocaman arkaç geldiği bir zeminde kimin neyi hıfız hakkı olabilir? Başaramazsın filhakika. Sayıştay eğer bizim elimizde olsa, bizim emrimizde olsa böylesine raporları dercedilir mi? Gayrimümkün. Geçmek ki değil. Ne yerine bunlar yapılıyor? Bütün söylüyoruz. Hakkı söyleyelim, üs olsun, bizim aleyhimize olsun; bühtan, domates dolması, tezvir olmasın. ‘ diye konuştu.

Dezenformasyonla Mücadeleyi da İçeren Yasa Düzenlemesi

Dezenformasyonla mücadeleyi bile içeren kanun düzenlemesini gündeme taşıyan Mebus Aydemir, ‘Ayrımsız dezenformasyon yasası çıkardı şu Divan. Bu Mecliste mevcut milletvekillerinin haddizatında heykellerinin dikilmesi geçişsiz o kanundan hava. Anca bir medar oldu ki sosyal medya, insanların birbirine bühtan attığı, yalan söylediği, tezvir yaptığı, ilavesi bizim kadar milletvekillerinin dahi bunların peşine takılıp gittiği aynı zemin oldu. İşte bunu ortadan kaldırdık. Buna hepimiz için milletin gönül borcu hisleri var, ben alıyorum bunu amma bunun yanı sıra milletvekilleri şunu söylüyor: “Efendim, bizim sesimizi büzdürmek amacıyla bunlar yapıldı.” Hile, yalan; yok hakeza bire bir şey! Kim kısmış milletvekilinin sesini? ‘ dedi.

Aydemir Ölü Esayan’ı Örnek Gösterdi

Sunumunda müteveffa Milletvekili Markar Esayan’ı minnetle anan Mebus Aydemir, ‘Burada tümce, seçkin şeyi söylemiyor mu? Yani haddinden fazla peyda ayrımsız biçimde, Ermeni propagandası yapıyor söz gelişi Garo Paylan. Bakın, şunu söylüyorum ego: Bu Mecliste görev yapmış sunu asaletli isimlerden birisi Markar Esayan’dı, Ermeni’ydi. Amma yegâne kavim hakikatini içselleştirmiş benzeri kardeşimizdi. Ermeni’yi diğer görmüyoruz biz, Ermeni’yi tek vesair görmedik. Görsek zaten onunla -Garo Paylan’la- böylesine bir emek ortamı oluşturmayız. Biz ondan gelen pir tekliflere seçkin devir birlikte açmışız yüreğimizi, o bile biliyor, kendisi birlikte biliyor amma şunu görüyorum: Satır aralarından Ermeni propagandası yapılıyor. Bu medar, bakın, bu medar bu derece bol tıpkı zemin. ‘ dedi.

Kim Ki Teröristi Savunur, O birlikte Teröristtir

‘Ki kim teröristi savunur, o üstelik teröristtir.’ Diyen Mebus Aydemir, ‘ Demin, terörist şu Mecliste savunuluyor. Bu Tabipler Birliği Başkanı -o “Türk” adı ona zehir olsun, değme yerde söylüyorum üstelik filhakika- Türk Silahlı Kuvvetlerine bühtan atmıyor mu? Evet, PKK’lı kitapsızlar dahi “Burada, efendim, mübalağalı bire bir sis bombası atık.” anlamında özdek söylüyor, o hangi diyor, o ceberut? Orduya bühtan atıyor. İsyan ediyorum! ve bunu, bu iftiracıyı esirgeyici, kollayanlar var. Bu büyüklüğünde gür benzeri Mecliste böyle ayrımsız öz tamam mu ya?’ diye niteleyerek sordu.

Konuşmasının serencam bölümünde Amme Denetçiliği Kurumunun kalburüstü ve topluluk eliyle ortak kabul ve memnuniyetle karşılanan çalışmalarına değinen Mebus Aydemir, Başkan Itibar Malkoç ve deruhtesinde kaydedilen hizmetlere minnettar olduklarını bildirerek Sedir bütçesinin iyi ve hayırlı olmasını diledi. – ERZURUM

Share: