Masak, Kripto Hayat Alım Satım Platformu Ftx’in İlişkili Olduğu Asıl ve Hukuksal Şahıslar Gözetiminde İnceleme Başlattı

Finansal Suçları Araştırı Yerleşmiş (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla ruh gösteren toptan saklı yazı erinç alışveriş platformunun ilişkili olduğu mahiyet ve tüzel kişiler nezdinde tetkik başlatıldığını duyurdu.

ABD’da iflas başvurusu işleyen FTX borsası için MASAK tetkik başlattı. FTX’in Türkiye’deki hesaplarında yapılan amal da askıya makbuz. MASAK Başkanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“FTX.COM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEDİĞİNE İLİŞKİN HABERLER VAR: Son günlerde lüzum uluslararası gerekse ulusal basın ve kitap organlarında, FTX.com ticari unvanıyla küresel ölçekte cümbüş gösteren benzeri saklı yazı huzur alışveriş platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini namına getiremediği hususlarına ilgilendiren duyum kamuoyunun malumudur.

YÜKÜMLÜLERİN FAALİYETLERİ ANALİZ VE İNCELEMEYE TABİ TUTULMAKTADIR: Bilindiği amacıyla, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto huzur hizmet sağlayıcılar, 5549 basit Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Üzerine Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgilendiren mevzuat kapsamında işyar namına addedilmiştir. söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında memur yerine belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır.

FTX.COM HABERLERİ YAKINDAN İZLENMİŞ VE GEREKLİ TEDBİRLER İVEDİLİKLE ALINMIŞTIR: Gayrı taraftan, basında çıkan haberlere laf FTX.com ticari unvanlı küresel saklı yazı varlık alışveriş platformu ile münasebetli olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin muamelat ve faaliyetleri, FTX.com’a ilgilendiren haberler halkoyu gündemine düşmeden henüz geçmiş Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve zaruri tedbirler ivedilikle alınmıştır.

BAŞKANLIĞIMIZ  İNCELEME BAŞLATTI: Bu tedbirler cümlesinden atılmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla ruh gösteren toptan kripto huzur alım satım platformunun münasebetli olduğu hakikat ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat göre sunulan fariza ve yetkiler çerçevesinde tetkik başlatılmış, bundan ayrıksı bahis konusu ilişkili birey ve kurumların bankalar, elektronik mal kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, 5549 s. Kn.’nun 19/A maddesi kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri ivedilikle neticelendirilerek ilişkin adli ve yönetimsel mercilerle paylaşılacaktır.”

Share: