Rıdvan Turan: “Münasebet Artıyor Bu Besin Fiyatları? Bu İzahın Anlayışsız Planında Olan Anne Husus Erdoğan’ın Tutum Dehası”

HDP Sazak Mebus Rıdvan Turan, TBMM Cazibe ve Bütçe Komisyonu’nda Ekincilik ve Orman Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde; tarımda girdi fiyatlarının ve besin fiyatlarının artmasının nedeninin Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Neden artıyor bizde bu azık fiyatları? Bunun izahı var mı, bence var. Bu izahın dümbelek planında olan esas molekül, Erdoğan’ın iktisat dehası” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Şevket Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Akarsu Enstitüsü, Ekincilik ve Kırsal Kalkınmayı Sübvansiyon Kurumu’nun 2021 yılı kesin hesabı, 2023 yılı bütçelerine ilişkin kanun teklifleri ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

HDP Grubu hesabına saraka düz Sazak Mebus Rıdvan Turan, Tarım Bakanlığı’nda avrat sayısının bir iki olduğunu vurgulayarak, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nda felsefe değişmemiş. Bibi ekincilik kadınlara bırakılmayacak kadar önemlidir felsefesi devam ediyor. Yalnızca tıpkısı kadın umumi müdürümüz var aramızda, onun haricinde maşallah futbol takımı gibisiniz” dedi.

Turan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilgili Sayıştay’ın 45 tayin yaptığını kaydederek, “Buradan bakarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nda usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma ile başlayın, metanetli çok şeyi tez etmeniz mümkündür” diye niteleyerek konuştu.

Turan, bir nice kurumda “eş usulsüzlüklerin” olduğunu rapor ederek, ” Temel Mahkemesi’ni kapatmaya çokça niyetli biri vardı. Bu Sayıştay’ı de global kapatıp rahatlamak geçişsiz. Bunlara uyulmayacaksa” dedi.

Turan, Türkiye’nin büyümesinden söz edildiğini fakat bunun sağlıklı büyüme olmadığını aktararak, şunları söyledi:

“Bu büyümenin ekincilik alanında etkin insanların refahını, huzurunu, geleceğe daha güvenle bakmasını sağlayan tıpkısı tarafı yok. Hangi var evet? Burada ağırlıklı olarak, bizim gördüğümüz ve izlediğimiz şeyler, burada bire bir siyasi yeğleme var. Bakanlığın bütçesi oransal adına 133 bilyon olmakla birlikte, oransal yerine az kalık. Bu akan para aktarımı adı altında 54 bilyon namına geçen özdek, tıpkı kısmının aşağılık ve ılımlı ölçekli nafaka tarımla iştigal eden kesime, bu alanın emekçilerine gittiği düşünülürse, buradaki verilecek desteklerin kahir ekseriyetinin haddizatında çok uluslu tarım tekellerinin eline geçeceği, haddinden fazla uluslu aha gübredir, tohumdur, buna analog yapıların eline geçeceği çok anlaşılan.”

“ÇİFTÇİ BORSA OYUNCUSU GİBİ”

Çiftçiyi borsa oyuncusuna benzeten Turan, şöyle konuştu:

“Ekinci borsada oynayan borsa oyuncusu gibi, hangi kitap birçok mal ediyor, tezek kaça çıkacak, sütümü satarsam birçok para alırım, daima bunun hesabını yapar biçime evrildi. Böyle olunca birlikte uluslararası dalgalanmalar kısa süre ortamında tarımsal nüfusun koca ayrımsız kısmının kırlardan kentlere doğru, bittabi çıkarmış olduğunuz Büyükşehir Yasası’nın de bunda etkisi var. Köyleri kenef etti, bunun sonucunda bile böyle tıpkı uzanım ile yüz yüze kaldık.”

“ERDOĞAN’IN EKONOMİ DEHASI”

Turan, şeş aydır dünyada azık fiyatları düşerken Türkiye’üstelik arttığını dile getirerek, “Sebep artıyor bizde bu besin fiyatları? Bunun izahı var mı, bence var. Bu izahın dümbelek planında olan asıl husus, Erdoğan’ın iktisat dehası. Sabık sene bu zamanlar 7 liralık civarındayken mazotun litre fiyatı. Repo etken para şişkinliği sonuçtur diyerek iktisat politikası araçlarını kullanmaya reddederek, Biçim Bankası’nı boşa düşürerek, bir maltalık pahalılığı ile uğraş fonksiyonunu tıpkısı kenara bırakarak, doların hemen yükselmesine sebep oldu” dedi.

“BU İŞİN ÖZNESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EKONOMİ POLİTİKASIDIR”

Turan, tarımda girdi fiyatlarının artmasının nedeninin Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Biz faili sıfır bir süreçten filan bahsetmiyoruz, bu işin öznesi şahsen Recep Tayyip Erdoğan’ın iktisat politikasıdır. Doları bu büyüklüğünde patlatırsan, dışa bağımlı olan herhangi bir şeyde fiyatlar bu büyüklüğünde artmaya başlar. Arttıktan sonradan bile geçmiş olsun, ondan sonra de ‘Biz gerçekte şurası yapıyoruz, bunu yapıyoruz’ diye niteleyerek anlatır, bitmeme edersiniz” diye niteleyerek konuştu.

TARIM İŞÇİLERİNİN DURUMUN ANLATTI

Tarım işçilerinin yaşadığı sorunlara birlikte dikkat çekici Turan, şunları belirtti:

” Binali Yıldırım’ın benzeri sezonluk tarım işçileri genelgesi vardı, hatırlayacaksınız. Bu genelge bakanlıklara, valiliklere gönderildi. Ben ondan bilahare düşkünlük ettim zira o zamandan bu zamana kadar sürekli aha, karayollarında hayatına kaybeden çokça sayıda sezonluk tarım işçisi, ne bileyim, aha, çok üzücü koşullarda dinamik mevsimsel ekincilik işçisi; çadırında cuşiş sâdır sezonluk tarım işçisi; faşist saldırılara muhatap işlemez olmak yerinde olan mevsimlik ekincilik işçisi; ayrıca can kayıplarını, bunların hepsini bir tane tek yaşadık. Sonradan dedim ki: Ya, bu tamim haddizatında yapışık ayrımsız tamim de değil yani uygulansa Binali Yıldırım’ın şu genelgesi yapışık bir tamim dahi değil, metanetli çok sorunu çözmeye aday tıpkı sirküler. Yegâne bir tane bilcümle bakanlıklara istifham önergesi yazdım, dedim ki: Bu konuda sizin bakanlığınıza sunulan vazife şu: Bu konuda hangi yaptınız. 11 istifham önergesi yazmışız, 2 sunum bakanlıktan kısmen yanıt gelmiş, onun haricindekilerin bu genelgenin hiçbir hükmünü uygulamadıkları serencam paye sarih.

İNSANİ OLMAYAN KOŞULLARDA YAŞIYORLAR”

1 milyona andıran sayıda adam, ağırlıklı olarak Urfa tutmak üzere, Mardin, Antep, Diyarbakır’dan yollara düşüyor, bibi yollardalar, ayrıca bibi soğan sökümündeler Ankara’nın ayrı cinsten yerlerinde. ve bu insanlar insani sıfır koşullarda yaşıyorlar. Yani bu memlekette herhangi bir şeye töz var, değme şeyin bire bir biçimiyle çözümü tür amma maslahat bu insanlar olduğun birlikte… Hem bu insanlar olmasa zirai hasıla yerle ova olacak hem çok keder koşullarda yaşıyorlar; sosyal güvenceleri yok, çocuklarının yetişek garantisi bulunmayan, yaşadıkları yerler insancasına koşullarda sıfır yerler. Deminden, nüfuz, bakanlıklar bunları görmemek amacıyla haddinden fazla hususi ayrımsız çabalama sarf ediyorlar. Hasis hangi diyelim! Yani takdire valör.”

Share: