11 DOĞRU Partili Grup Başkanvekillerinden 11 CHP’li Büyükşehir Başkanlarına: “Acziyet deklarasyonlarıyla’ vesile üretmeye bitmeme etmektedir”

DOĞRU Öğür 11 Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bire bir araya geldi. Grup yerine mütekellim Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi DOĞRU Fırka Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel, “Eksiksizlik Kılıçdaroğlu CHP’sinin 11 Büyükşehir Belediye Reisi, son seçimlerin peşi sıra 4. fariza yılına girdiğimiz bu süreçte hangi yazık ki hala, yayınladıkları ‘Acziyet deklarasyonlarıyla’, kulp üretmeye devam etmektedir”.

SELIM Fırka 11 Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekillerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili Murat Özcan, Entelektüel Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili Mustafa Öz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Özgür Hızal, Adana Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili Şair Gülaçtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erek Köse, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Hürol Önder, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kol başkanvekili Bekir Altan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kol Başkanvekili Yüksek Yoğun, Mersin Büyükşehir Belediyesi Takım Başkanvekili İsmail Yerlikaya, Süleymanpaşa Şehremaneti Başkanlığının misafiri kendisine kentteki Rumeli iskelesinde ayrımsız araya geldi. Matbuat toplantısının tebliğ metnini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi YANLIŞSIZ Öğür Takım Başkanvekili Cüneyt Yüksel açıkladı.

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne 2021 yılı için, merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 in TL gönderildi

Toplantının beyanat metnini okuyan DÜRÜST Tümen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Cüneyt Yüksel; “Tahminî 100 sene evvel Gazi Mustafa Eksiksizlik Atatürk yoluyla kurulan Cumhuriyet Altını Halk Partisi, günümüzde malumunuz olduğu amacıyla “Eksiksizlik Kılıçdaroğlu CHP’sine dönüşmüştür. Atatürk’ün vizyon ve hedefleriyle yakından veya engin benzerli birlikte kalmadığı günümüz CHP’sinde, Kılıçdaroğlu’nun diğer milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla ense düşünce güdümünde ilerleyici ayrımsız siyasi yapı haline mevrut partinin fehva yerindeyse şirazesi kaymıştır! Temel prensibi “aksiyon yerine mazeret fora etmek” olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sinin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, akıbet seçimlerin arkası sıra 4. fariza yılına girdiğimiz bu süreçte hangi yazık kim bibi, yayınladıkları ‘Acziyet deklarasyonlarıyla’, kulp üretmeye bitmeme etmektedir. Yaptıkları eksiksiz açıklamalarda, ‘Hükümet bize temel göndermiyor’ diyerek halkımızı kandırmaya etkin ve kıygın edebiyatı işleyen CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yalanlarını; bugün ocak sahipliğini yaptığımız bu toplantıda, Semavi Gözlü Kent Tekirdağ’ın CHP’li Büyükşehir Belediyesi’ne dökme fehamet ödeneğinden bir örnek vererek tanıtlamak ve gerçekleri halkımızla benimsemek istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 Yılı Sağlık Bütçesinde, merkezi bütçeden 770 milyon TL geleceğini öngörmüşken, DOĞRU Fırka Hükümetimiz, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’hangi 2021 yılı için, merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 bbin TL göndermiştir. Öyle benzeri CHP’li şehremaneti düşünün ki, beklentisinin yüzde 147’sini karşılayan SELIM Partili hükümete müteveccih, ‘SELIM Fırka hükümeti mal göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle envestisman yapamıyoruz’ yalanlarıyla, hisse senedi bilmezliklerine mazeret namına hükümeti suçlasın ve çok yalana karşın, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, ‘Gerçekleşen Gelir Bütçesi Toplamının yüzdelik 91’ini’ esasen DÜRÜST Parti hükümeti karşılıyor olsun” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en fiyatlı suyunu Tekirdağ kullanıyor

DÜRÜST Tümen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ekip Başkanvekili Cüneyt Yüksel; “Buradan da anlaşıldığı üzere; Eksiksizlik Kılıçdaroğlu CHP’sinin Büyükşehir Şehremaneti Başkanları dahi, karmakarış beyanatlarla umumi başkanlarının izinden gidiyor. DÜRÜST Parti hükümetine seçkin fırsatta, ‘Hükümet, DÜRÜST Partili belediyelere artı ayrımcılık yapıyor, CHP’li belediyelere töz aktarmıyor; envestisman yapmıyor’ beyanatlarıyla iftira atan CHP’li 11 Büyükşehir Şehremaneti Başkanının, kişi yatırımlarındaki adaletsizliklerine aynı örneği, gene pir Tekirdağ’ımızdan vererek kamuoyunun takdirlerine sunmak istiyoruz. 11 ilçesi kâin Tekirdağ ilimizde nüfusun yüzdelik 36’sı, Cumhur İttifakı’nın YANLIŞSIZ Partili Uray Başkanları aracılığıyla yönetilmektedir. Buna bakarak, büyükşehir belediyesinin envestisman programında mehabet, yüzde 36’dan birkaç olmaması gerekirken, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilgili 3 almanak yatırım programında, AK Partili Belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrılan yatırım payı yüzdelik 10 düzeyinde kalmıştır. Beklentilerinin çok üzerinde tıpkı ödenekle kaynak sağlayıcı YANLIŞSIZ Öğür hükümetinin paylaşım adaletini, yalanlarla örtbas etmeye çalışan CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, adaletsiz tutumuyla Tekirdağ’dahi zihayat kül hemşerilerimize adeta zulmetmektedir. Tekirdağlı vatandaşlarımızın bildirme büyük şikayetlerinin başında Türkiye’nin sunu fiyatlı suyunu kullanmaları ve çökme noktasına mevrut TESKİ’nin hareket bilmezlikleri üstünde yaşanan sorunlar gelmektedir” dedi. – TEKİRDAĞ

Share: