Ankara Doktor Odası, Sami Ulus Hastanesinde Gözlem Yaptı, Başkan Baytemür: “Sami Millet’ta Şu Anda Hiçbir Işler Yapılamıyor.

Ankara Hekim Odası (ATO), Etlik Site Hastanesi’ne taşınması kararından vazgeçilen Dr. Sami Millet Eğitim Bilimi ve Araştırma Hastanesi’nde tetkikat yaptı. ATO Başkanı Dr. Aşure Ayı Baytemür, “Müstacel serviste, terbiye araştırma vasfı olan tıpkı yerde pratisyen hekimler misil tutuyor. Biyokimyada 2 uzmandan tıpkı tanesi, Yavru Cerrahisi 12 uzmandan 6’sı Etlik Site Hastanesi’ne gitmiş durumda. Bala Ihtisas Yaradılış Cerrahisinde çabucak 1 profesör ve doçent kalık durumda. Sami Ulus’ta şu anda hiçbir operasyon yapılamıyor. Anjiyo ünitesi, Bala Onkoloji servisi kapatılmış durumda. Tığ tutum ediyoruz, seçime kadar açık kalacak ama fiilen kapatılmaya akilane gidiyor. Bu konuda bire bir netliğin sağlanması gerekiyor” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Otacı Odası (ATO), Etlik Site Hastanesi’ne taşınması ve sonraları bu kararın iptali ile gündeme mevrut Dr. Sami Millet Eğitim Bilimi ve Araştırı Hastanesi’nin kâin durumu ile ilişik izah yaptı. ATO’üstelik “Dr. Sami Budun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dünü Bugünü” zaman başlığı ile yapılan toplantıya, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Mualla İhsan Ökten, ATO Başkanı Dr. Aşure Ayı Baytemür, ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve TTB Suret Konseyi üyesi Dr. Değer Naci Karahancı katıldı.

ATO Başkanı Baytemür, Sami Kavim’un serencam durumu ile ilişik şunları anlattı:

“SAMİ ULUS’TA 16 ASİSTAN KALDI”

Sami Kavim Eğitim Araştırma Hastanesi Eklenmiş Binası, geçmiş itibariyle tabelası değişmiş durumda, Beştepe Oran Hastanesi oldu. Sami Kavim, hem bölgede hem birlikte bir nice ülke için gelenek oluşturan alanında haddinden fazla kalifiye, uzmanları barındıran tıpkı hastane. 418 yatak, 40 terbiye görevlisi, 210 eksper ve bin 792 personelle bakım verirken Etlik Kent Hastanesi’nin açılması ile kapanmaya akıllıcasına evrildi.  Şu anda Sami Millet’ta görev yapanların yüzde 70’inden dahası Etlik Şehir Hastanesi’ne gitmiş durumda. 150 asistan Etlik Şehir Hastanesi’ne gitmiş durumda, Sami Budun’a görevlendirmeler yapılıyor. 16 asistan var şu anda Sami Kavim’ta. Görevlendirmenin hangi esbabımucibe ile yapıldığı hangi bilirkişi ve eğiticilerin Sami Ulus’ta kalmasına karar verildi bunların kemiksiz benzeri ölçüsü bulunmayan.

“SAMİ ULUS’TA ŞU ANDA HİÇBİR AMELİYAT YAPILAMIYOR”

Acil serviste, eğitim araştırma vasfı olan tıpkı yerde düz hekim hekimler yol tutuyor. Araştırma Görevlisi hekimler bulunmayan uzanmalarla kez tutuyorlar.  Biyokimyada 2 uzmandan benzeri tanesi, Yavru Cerrahisi 12 uzmandan 6’sı Etlik Şehir Hastanesi’ne gitmiş durumda. Yavru Ruh Damar Cerrahisinde hoppadak 1 müderris ve doçent noksan durumda. Hep kardiyologlar Etik Kent Hastanesine gitmiş. Sami Kavim’ta şu anda tek operasyon yapılamıyor. Anjiyo ünitesi kapatılmış durumda. Mülga üniteler var; 3 pediatri servisi, enfeksiyon hastalıkları servisi, palyatif hizmet servisi. Beştepe elhak kapatılmış durumda. Beştepe’üstelik Eş Doğum kliniği Etlik’e bile gidilmedi, Keçiören Terbiye Araştırma Hastanesine gitti. Bala Onkoloji servisi, kan bilimi kliniği kapatılmış durumda. Bilgisayarlı tomografi, MRG çekimleri bitmeme ediyor ama haftada tıpkı bilirkişi Sami Ulus’a gelip bunları okuyor. Anesteziye icap olan çekimler, çocuklar için mukteza oluyor, yapılamıyor.

“SEÇİME BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIK KALACAK AMMA FİİLEN KAPATILMAYA AKILANE GİDİYOR”

Bu bölünmüşlük asistan hekimleri, terbiye görevlilerini ve afiyet çalışanlarını çok bunaltıcı şekilde kaygılandırmakta, eğitimin aksamasına nöbet açmakta, vatandaşın hizmete erişimi zorlaşmaktadır. Tığ durum ediyoruz, seçime kadar belirgin kalacak amma çalışarak kapatılmaya akilane gidiyor. Bu konuda benzeri netliğin sağlanması gerekiyor. Vakit Kaybetmeden resim açısından değil, eğitim bilimi araştırma vasıflarının korunarak geliştirilmesi lazım.”

Mine Ateşli da hastanedeki asistanların durumları için şöyle konuştu:

“USULÜZ BİR ŞEKİLDE EKİM AYINDA 2 HASTANEDE BILE ÇALIŞMIŞ OLDULAR”

“Muhaceret süreçlerinde yer haddinden fazla asistanlar etkileniyor. Sami Millet’un muhaceret sürecinde Ilk Teşrin ayında hocaların 3’te 2’si görevlendirildi Etlik Site Hastanesi’nde, 3’te 1’i birlikte Sami Budun Yavru Hastanesi’nde kaldı. Asistanlar Teşrinievvel ayında görevlendirme ile Etlik’e gittiler amma çağ orada poliklinik hizmeti verdiler Akşamları birlikte Sami Budun’ta ve Beştepe kliniğinde sefer tutmaya çalıştılar. Usulüz tıpkısı şekilde Ekim ayında 2 hastanede birlikte çalışmış oldular.

“ASİSTANLARIN ŞIŞMAN ÇOĞUNLUĞU TIPTA UZMANLIK KURULUNA BAŞVURDU, YARDIM İSTİYORLAR”

Eğitimleri haddinden fazla aksadı, tıpkısı kliniğin eğitim bilimi kliniği olması üzere hocasının olması geçişsiz, bazı bölümlerde öğretmen bulunmayan. Söz Temsili çocuk acilde hoca olmadığı için eğitim kliniği özelliği kalmadı.  Orada görevlendirme ile gelen pratisyen hekimler ve eksper hekimler fariza yapıyor.  Sakil bakımda eğitim görevlisi kalmadığı üzere oranın bile yetişek vasfı sona erdi, orada bile asistanlarla bilirkişi hekimler birlikte görev yapıyorlar.  Bu usulsüz benzeri çalıştırma şekli. Taşınmadan sonraları Etlik Şehir Hastanesi’nde dersler başladı amma Sami Millet’ta kalan 16 araştırma görevlisi nu eğitimlere Zoom üzerinden katıldılar. Bir Nice hocayla yüz yüze tartışma, danışmanlık kabul etme, hastalanmış teşhir hakları ellerinden alınıyor. İş yükü iki tarafta bile faziletli. Kıdemli asistanların sorumlulukları ile el sayıları dahi arttı. Etlik’te herhangi bir sabık bölüm kullanılmamış servisler açılıyor. Asistanlar yetişemiyor, mekanizma ağır aksak, belirsiz. Avrat tevellüt asistanları ameliye cerrahi yetkinliklerinde güçlük oldu. Proses asistanları terbiye almaktan haddinden fazla esenlik hizmeti vermeye zorluyor. Asistanların balaban çoğunluğu Tıpta Uzmanlık Kuruluna başvurdu, müzaheret istiyorlar.”

“SAYIŞTAY, RAPORLARINDA VADI VERDİĞİ BU SORUNLARLA İLGİLİ YARGI YETKİSİNİ SEBEP KULLANMIYOR?”

TTB Gestalt Konseyi 2. Başkanı Ökten birlikte Ankara’dahi Etlik Site Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte keyif alanındaki kaosun derinleştiğini söyledi. Eğitimin niteliksizleşmesinin, akademik kadronun parçalanmasının, planlamalardaki bozulmanın hekimler açısından aynı kaosa kez açtığını belirten Ökten, yurttaşlar açısından ise hizmet alımında tehlikeli mesail yaşandığını kaydetti. Itilaf uyarınca Etlik Şehir Hastanesi’nin donanımının müteahhit şirket eliyle karşılanması gerektiğini hatırlatan Ökten, “Taşıma akarsu ile şifahane yapılmaz! Akseptans komisyonu, başhekimlikler, sağlık müdürlüğü bunu zahir onayladı? Sayıştay, raporlarında saha verdiği bu sorunlarla ilişkin egemenlik yetkisini neden kullanmıyor?” diye sordu. TTB’nin ve doktor odalarının yıpranmamış sayrılarevi yapımına cebin olmadığının altını çizen Ökten, “Tığ; bir sayrılarevi yapılırken gayrı hastanelerin kapatılmasına, ülkenin geleceğinin ipotek altına alınmasına, keyif hizmetinin şehrin tıpkı ucuna toplanmasına, hastane kadrolarının ve tıbbi cihazların korunmamasına karşıyız” diyerek konuştu.

Share: