Bazen illerde TMO’nun buğday ve arpa kurum primi desteğinden faydalanma süresi uzatıldı

Çiftçi Anahtar Sistemi’ne (ÇKS) mukayyet ara sıra illerdeki buğday ve rüşvet üreticilerinin, Arazi Mahsulleri Ofisinin (TMO) sağladığı alım primi desteğinden intifa süresi uzatıldı.

Yer Mahsulleri Ofisi Hava Primi Desteğine İlişkin Kararda Fark Yapılmasına Dayalı Cumhur Reisi Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, kararda kayran düzlük Dert, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Muş, Sivas, Yozgat ve Van’ın tamlanan ilçeleri amacıyla 6 Haziran-21 Eylül döneminde, özge ilçeler üzere 6 Haziran ile 1 Eylül arasında TMO’ya buğday ve rüşvet satışlarını gösteren çiftçilerin alım satım belgesi dikkate alınarak prim desteği verilecek. Önceki karar kapsamında müddet bugün itibarıyla doluyordu.

Ayrıca, lisanslı depolar üzerinden elektronik im senedi (ELÜS) ile yapılan alımlarda, değişim işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle alım satım belgesinin düzenlenmesinin gecikmesi yerinde, kararda belirtilen yerlerdeki lisanslı depolardan 21 Ilkgüz’e büyüklüğünde, gayrı il ve ilçelerdeki lisanslı depolardan ise 1 Ilkgüz’e büyüklüğünde TMO’ya satma onayı veren üreticilerden yapılacak alımlarda, 30 Eylül’e kadar planlı ve TMO vasıtasıyla uygun tanıdık ELÜS alışveriş belgeleri değerlendirilecek.

Bakanlık devlet/kaymakamlık müdürlüğü tarafından tertip edilerek askıya çıkarılan ifa icmalleri, vacip kontrollerin yapılması amacıyla ÇKS kaydının bulunduğu yerleşim biriminin sorumluluk alanı içindeki TMO başmüdürlüğüne gönderilecek, kontroller sonrası ifa gerçekleştirilecek.

Desteklemeden müstefit olmak talip çiftçilerin arpa ve buğday alım satım belgeleriyle birlikte 30 Eylül’e kadar ÇKS’de kayıtlı olduğu memleket/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Değişmeyen, 6 Haziran 2022’den etkin olmak amacıyla yürürlüğe girdi.

TMO Gelgel Primi Desteğine İlişkin Karar kapsamında, bu yıl ÇKS’ye mukayyet adına rüşvet, buğday üretimi eden, ürettikleri ürünü TMO’ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesiyle belgelendiren çiftçilere, buğday amacıyla kilogram başına 1 teklik, arpa amacıyla 0,50 teklik “TMO çalım primi desteği” ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Share: