Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Müteharrik İşçilerden Gözleri Tutkun Gösteri

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Acele-Koop-İş Samsun Şubesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve OMKAN işçilerinin şişman İş Sözleşmelerinin 23 Haziran’dan bu yana bağıtlanamadığı amacıyla gelişigüzel hafta perşembe günü OMÜ kampüsü içerisinde mevcut Atatürk Kurultay ve Kültür Merkezi önünden OMÜ Rektörlüğüne yürüyor. Gözlerini siyah bantla kapatarak protesto eylemi özne işçiler “14 Ekim 2022 tarihine kadar TİS bağıtlanamaz ise iş bırakımı kararını işverenin kapısına asacaklarını” söyledi.

OMÜ Rektörlüğü önünde zaman matbuat açıklamasına başlanılmadan sendika şube yönetsel sekreteri Buket Ilgiyle işçi arkadaşlarından kafalarındaki bandanalarıyla gözlerini kapatmalarını istedi. İşçilerin birlikte kafalarındaki bandanaları gözlerinin üstüne indirmelerinden sonradan matbuat açıklaması yapıldı.

GÖZLERİ KAPALI BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Acele-Koop-İŞ Samsun şubesi üyeleri OMÜ ve OMKAN işçileri gene OMÜ Rektörlüğüne büyüklüğünde yürüdüler. Tutum böylecene OMÜ Rektörlüğü önüne gelen işçiler matbuat açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını Tez-Koop-İş Samsun Idarehane İdari Sekreteri Buket Gönülden yaptı. Açıklamada şu ifadelere kayran verildi:

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Sendikamız ACELE KOOP-İŞ beyninde yürütülmekte olan 01.07.2022-30.06.2024 meriyet kesiksiz dolgun hizmet akdi görüşmeleri 23 Haziran 2022 tarihinde başlamıştır. Dolgun hizmet akdi görüşmelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü hesabına sadık olduğu çalıştıran sendikası Türk Kilolu Sanayii ve Bakım Sektörü Amme İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yürütmektedir. Aynı dönemde Ondokuz Mayıs Vakfı (OMKAN) ve ilişkin işyerlerinde etkin işçiler adına birlikte OMKAN Umumi Heyet ile da dolgun hizmet akdi görüşmeleri yürütülmektedir. Dolgun hizmet akdi görüşmelerinin üzerinden 3 ayak tabanı mümasil müddet geçmesine karşın hala barışma sağlanamaması dolayısıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile tefhim etmek için haftalardır eylemlerini sürdürmektedir. Sendikamız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve mecbur işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve dolgun hizmet akdi imzalamaktadır. Bu zaman işveren sendikası TÜHİS’e üye olan üniversitede Sendikamızın işverene iletmiş olduğu şişman iş sözleşmesi teklifine cebin tek artma kaydedilmemiş; TÜHİS özlük teklifini dayatma yaparak dolgun sektör sürecinin zinde aynı biçimde ilerlemesini engellemiştir.

“YÜZDE 5’LİK ZAM İLE BİZE YOKSULLUK, FUKARALIK ÜCRETİ TEKLİF EDİYOR”

Güzeşte OMÜ Rektörlüğü vasıtasıyla şişman iş sözleşmesi süreciyle ilgilendiren yapılan açıklamayı şaşkınlıkla okuduk. Rektörlük marifetiyle yapılan açıklamada; 30 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğü sona aziz dolgun hareket sözleşmesinden doğan yüzde 37,35’lik bindirim oranı ile TÜHİS eliyle yıpranmamış çağ şişko gelişim sözleşmesinin geçmiş altı kocaoğlan üzere önerilen yüzde 5 zam oranı toplanarak yüzdelik 42,35 oranında remiks yapıldığı tabir edilmiştir. Ancak açıklamak da yarar var, yüzdelik 37,35’lik remiks oranı yani 01.01.2022-30.06.2022 döneminde oluşan TÜİK vasıtasıyla açıklayan 6 mahiye şişkinlik farkı, tıpkısı esbak periyot şişko aksiyon sözleşmesinin son dolaşma zammıdır. Rastgele şişman iş sözleşmesinin sevap zamları zat dönemi içerisinde planlanmaktadır. Rektörlüğün dahi anlatım ettiği gibi 01.07.2022 tarihinden bahsetmek üzere TÜHİS marifetiyle yeni çağ toplu hareket sözleşmesinin bir numara yıl birinci şeş kamer dönemi için yüzdelik 5 sevap zammı teklif edilmiştir. Sendikamızın itirazı bile bu remiks oranınadır. Hanay pahalılığının giderek arttığı, pahalılık oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, cıvıltı, doğalgaz, gıda, yakıt gibi hayati önemdeki asıl tüketim maddelerine ve hizmetlere rastgele güzeşte dolaşma bakir zamlar eklendiği, çalışanların anbean daha fazla yoksullaştığı tıpkısı dönemde işveren sendikasının yüzde 5 ecir zammı teklifi kabul edilebilir değildir.

“TOPLUMSAL HAKLAR VE ÜCRETLER EŞİTLENMELİ”

Sendikamızın talebi nettir, amme kurumlarında eş bakım gruplarında müteharrik işçiler arasında ücrette ve içtimai haklarda denklik sağlanmalıdır. OMÜ işçilerinin ücretleri gayrı kamu kurumlarında çalışmakta olan işçilerin ücretleriyle eşitlenmelidir. Ayrıksı yandan OMÜ işçileri haftalardır Esas ve yasalarla güvence altına alınmış olan demokratik haklarını kullanarak taleplerini dile getirmektedir. Üniversitenin en koca bileşeni olan işçilerin, darülfünun içerisinde yaptıkları hak arama eylemleri Rektörlüğün rapor ettiği gibi demokratik doğruluk arayışının sınırlarını aşmamakta tersine üniversitede hisse senedi barışının tıpkı an önce kasılma edilmesi üzere OMÜ işçileri ağırbaşlı ceht harcama etmektedir.

“İŞÇİLER EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALMADAN MASADAN KALKMAYACAK”

Haftalardır buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne sesleniyoruz: Sendikamızın dolgun parça sürecinin esasen beri tutumu çözüm odaklı olmasına rağmen çalıştıran sendikasının ve Rektörlüğün tutumu çözümden berenarı uzaktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine sair amme kurumlarındaki iştirakçi ücretlerinin altında ücretler dayatan, sendikamızın yıllardır uğraş ederek kazandığı hakları kafasız götürmeye etkin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve İşveren Sendikası TÜHİS bu uzlaşmaz tutumdan benzeri dakika önce vazgeçmelidir. Tez-Koop-İş Sendikası adına zaman buradan tıpkısı defa elan zar ediyoruz: Yıllardır kesintisiz büyük bire bir özveriyle çalışan işçiler bu üniversitenin işçileridir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri toplu konvansiyon masasından harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almadan kalkmak istemiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerinin namuslu talepleri karşılanmazsa işçiler sendikalı olmaktan aldığı güçle Anayasal haklarını kullanmaktan çekinmeyecektir.”Share: