Tayin kararları Resmi Gazete’de

Gâh vekâlet, çekicilik ve kuruluşlara ilgilendiren tayin ve görevden ahiz kararları Resmi Gazete’birlikte yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara bakarak, İletişim Başkanlığında zahir bulunan Afyonkarahisar Havza Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Havza Müdürlüğüne Salim Diler, Bursa Nahiye Müdürlüğüne Uca Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Nahiye Müdürlüğüne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Mıntıka Müdürlüğüne Mücahit Ölçüsüz, Samsun Mıntıka Müdürlüğüne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Adli Tababet Kurumu Üçüncü Adli Tababet İhtisas Kurulu Döş Hastalıkları Üyeliğine Esenlik Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Oturmuş Jinekoloji ve Veladet Üyeliğine Esenlik Bilimleri Üniversitesi Akademisyen Doç. Dr. Ayşegül Hususi görevlendirilirken, Beşinci Adli Tababet İhtisas Kurulu Adli Tababet Üyeliğine Bir Numara Adli Tıp İhtisas Oturmuş Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Büyük Ulu Çalık’ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Toplumsal Düzenlilik Bakanlığında zahir bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Levent Kenan Erkân, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Kamil Işık, Sosyal Asayiş Kurumunda açık kâin Umumi Heyet Üyeliğine Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığında ayan kâin Başmüfettişliğe Denetmen Müstakil Semirtilmiş, Ekin ve Turizm Bakanlığında kilitsiz küreksiz bulunan Kırıkkale İl Ekin ve Turizm Müdürlüğüne ise Itibar Kızılkaya getirildi.

Evkaf Umumi Müdürlüğünde boş bulunan Antalya Evkaf Kesim Müdürlüğüne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Toprak Müdürlüğüne Gökhan Bahçecik, Bursa Evkaf Havza Müdürlüğüne Haluk Şans, Diyarbakır Vakıflar Toprak Müdürlüğüne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Toprak Müdürlüğüne Ahmet Saraç, Kütahya Evkaf Nahiye Müdürlüğüne Zekeriya Şentürk, Malatya Evkaf Kesim Müdürlüğüne üstelik Ademiyet Bacanlı atandı.

Milli Terbiye Bakanlığında ayan mevcut Avrupa Birliği ve Aut İlişkiler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Terbiye Umumi Müdürlüğüne Murat Süt’ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığında küşade kâin Maharet Hizmetler Umum Müdür Yardımcılığına Hedef Soykan’ın ataması gerçekleştirildi.

Familya ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Firez ve Turizm Müdürü Neşeli Karakoç ile Niğde İl Firez ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.

Share: