Yurtlarda fahiş fiyata cevaz namevcut

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 81 toprak valisi ve toyluk spor diyar Müdürleriyle yapılan toplantıda alınan kararlar valiliklere “Üniversitelerde Asayiş ve Barınma Tedbirleri” konulu genelge ile gönderildi.

Genelgeye göre, üniversitelerde yıpranmamış yetişek-öğretimin varlık ve yiğitlik ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla her akademik sene öncesi valiler başkanlığında ilişik darülfünun yöneticileri ve düzenlilik amirlerinin katılımıyla oluşturulan “Üniversitelerde Yaşayış ve Güveni Artırma İl Komisyonları”; darülfünun yerleşkelerinin bina, yapı ve ayrıksı alanlarına ilişkin risk analizlerini yapmaya ve tedbirler almaya bitmeme edecek. Üniversitelerde, mızrap suçlarıyla faal savaşım, suç/yıldırı örgütlerinin öge kazanımlarının engellenmesi, sömürme ve provokasyonların önüne geçilmesine müteveccih tedbirler alınacak. Ayrıca yeni eğitim bilimi-tedris dönemi boyunca üniversite öğrencilerinin konaklayacağı sınırlı, pansiyon, apart vb. yerlerde olasılı fahiş denk uygulamalarına izin edilmeyecek, maddi durumu yurt olan öğrencilere amme kurumları, sivil sosyete kuruluşları tarafından burs ve konaklama konularında koruyucu olunacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Darülfünun öğrencilerinin barınma imkânları artırılacak

Mütezayit mektepli sayısı öğrenci yurtlarına olan talebi artıracağı üzere darülfünun öğrencilerinin barınmalarına müteveccih il/kaymakamlık bazlı gerekseme analizleri yapılacak. Barınma sorunu olan öğrencilerin tayin edilerek kamu çalım ve kuruluşlarına ilgilendiren misafirhanelere yerleştirilecek, gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla teşrikimesai sağlanacak. Mektepli yurtlarında var olan kapasitenin birlik kendisine kullanılması ve imkânlar kadar mülhak yetenek oluşturulacak. Bu kapsamda;boş durumdaki lojmanların ve ev olarak kullanılabilecek kamu gurur ve kuruluşlarına ilgilendiren binaların dönüşümlerinin ivedilikle yapılarak 2022-2023 yetişek-tedris yılı başlangıcına yetiştirilecek.

Bakanlıklar arası birlik kurulacak

İl genelinde mevcut otel, pansiyon, apart ve hususi yurtların kapasitelerinden müstefit olmak için Cahillik ve Spor Bakanlığı ile bağlanak kurularak kiralanacak. Ayrıca il genelinde bulunan Millî Yetişek Bakanlığı yurtlarından abes kontenjanı olanlar imkânlar dâhilinde kullanılacak. Üniversite yerleşkesi bulunan kıytırık ilçelerimizdeki barınma sorununun çözümü için özel hile ve belediyeler marifetiyle vacip icraat yapılacak. Sığa artırımı ve bakir kalacak yerlerin belirlenmesinin yanı sıra getireceği personel, malzeme vb. ihtiyaçlar Valiliklerin koordinasyonunda karşılanacak.

Sıkıntılı, pansiyon ve apartlarda efdal fiyata müsaade edilmeyecek

Yetişek-öğretim dönemi boyunca darülfünun öğrencilerinin konaklayacağı sıkıntılı, pansiyon, apart vb. yerlerde beklenen yüksek kıymet uygulamalarına kesinlikle cevaz edilmeyecek. Maddi durumu sınırlı olan öğrencilere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları tarafından maddi destekte bulunulacak ve burs/kalacak kayran konularında koruyucu olunacak. Evcil yönetimlerle iş birliği halinde öğrencilerin kayıt dönemi esnasında ve sonrasında karşılaştığı sorunları (barınma ve erişim kabil) iletebileceği birlik bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Öğrencilerin üniversite/yerleşke yerleşkelerine ve yurtlara yalın kat ulaşımının sağlanması için özellikle meslek antre-sorti saatlerinde oluşabilecek bahir göz önünde bulundurularak şişman transfer vb. açacak sayılarının artırılması ve yaşanması muhtemel ya birlikte umulur sorunların çözümü için ait birimlerle iş birliği sağlanacak.

Yerleşkelerde yasa dışı yapılarla enerjik mücadele edilecek

Üniversite yerleşkeleri, Cesaret ve Yurtlar Kurumu (KYK) binaları ve özel yurtların bulunduğu alanlardaki ışıklandırma sistemleri arama edilecek ve şişman nakil durakları yurtlara yakın olacak şekilde belirlenecek. Üniversite ve ensiz yerleşkesinde kâin X-Ray cihazlarının, husus dedektörlerinin ve güvenlik alıcı sistemlerinin yaygınlaştırılması için da çalışmalar yapılacak ve ilişkin cihazlar taharri edilerek eksiklikler giderilecek. Tahaffuz ve maddi olanak mizan adı altında öğrencilerle temasa geçmeye etkin illegal yapılanmaların sergilik küşat/risale neşir vb. faaliyetlerine izin edilmeyecek. Bu kapsamda; öğrencilerin şehirdeki önce uğrak noktası olan terminal, gar, hava meydanı üzere noktalarda darülfünun yönetimleri eliyle bilgilendirme stantları açılacak. Antrparantez mızrap ve münebbih madde kullanımının ve satışının engellenmesine müteveccih çalışmalara ağırbaşlılık verilecek.

Terör örgütlerinin faaliyetleri üzerine bilgilendirmeler yapılacak

Öğrencileri etkilemeye çevrik yıldırı örgütlerinin sulu propagandalarına kaşı farkındalıklarının artırılması amacıyla üniversitelerle teşrikimesai halinde açık oturum, seminer vb. çalışmalar yürütülecek. Ayrıca suç/terör örgütlerinin yıpranmamış eleman kazanmaya çalışmalarına engel olunabilmesi için istihbari çalışmalara vakar verilecek. Sirküler kapsamında yıldırı örgütleri ile iltisaklı olduğu değerlendirilen öğrenci kulüpleri ve eş platformlarını üzere yasa dışı yapılanmaların darülfünun içindeki yasadışı faaliyetleri takip edilecek ve propaganda çalışmalarına dönebilecek faaliyetlerine cevaz verilmeyecek.

Provokasyonlara cebin hazırda olunacak

Genelgeye kapsamında, ilkin barınma konusu atılmak amacıyla toplumsal iletişim araçları üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara cebin el altında olunarak yanlışlık unsuru yapılanma eden paylaşımları yapanlar hakkında lüzumlu işlemler yapılacak ve yasaklayıcı tedbirler alınacak.

Denetlemeler artacak

Darülfünun yerleşkelerinin çevresinde bulunan değme kiralık evler, oteller, oyun salonları, kafe vb. yerlere müteveccih denetimlerin ilgilendiren birimlerle eş güdüm sağlanarak artırılacağının belirtildiği Tamim uyarınca ayrıca berbat can, araç, paket/torba/pankartlara duyarlı olunarak lüzumlu denetimlerin artırılması ve asayiş uygulamalarının planlanması sağlanacak.

Bakanlar eskimemiş yılı mektepli yurdunda karşıladı

 

Orhangazi Üniversitesi ve 2 mektepli yurduna kayyum atandı

 

ABD halkı penceresiz öğrenci yurdunu tartışıyor

 

Share: