Toplumsal basamak projesinin temeli 25 Ekim’de atılacak! İşte heyecanın tavan yaptığı 17 yer

Cumhur Reisi Erdoğan geçtiğimiz haftalarda 81 ilde içtimai bölük projesinin başlatıldığını duyurmuştu. Vatandaşlar üstelik uygun fiyatlarda hem arsa hem de ev sahibi olabilmek için projeye balaban sargı göstermişti. Yer, Kentçilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da geçmiş aktarılma “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi” kapsamında yaklaşık 5 milyon vatandaşın projeye başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

İLK ASIL 25 EKİM’DE ATILACAK

Içtimai bölük projesine başvurular 31 Teşrinievvel’e kadar bitmeme edecek. Konuya ilgili ise yıpranmamış detaylar ortaya çıktı. Belde, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Amaç Çekicilik, Cumhuriyet Altını tarihinin sunma şişman toplumsal konut hamlesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’birlikte Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını bildirdi.

17 İL BELLİ OLDU

Proje kapsamında 5 bin konutun anne atma törenlerinin gerçekleşeceği 17 el ise galiba oldu. Ankara, Afyon, Amasya, Aydınlık, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Çeltek, Yozgat ve Zonguldak koyulmak üzere bu illeri sıralayan Nazır Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim’e büyüklüğünde referans süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üstelik teşrifleriyle 5 bin konutun temelini şişman bir coşkuyla atacağız.”

Nezaret marifetiyle projeyle ilişkin eskimemiş görseller da paylaşıldı:

NASIL VE NEREDEN BAŞVURULABİLİR?

Reisicumhur Erdoğan’ın detaylarını açıkladığı ve adı “İlk Evim, İlk İş Yerim” yerine belirlenen kampanyaya başvurular, proje ilindeki Ekincilik Bankası ve El Bankasının izinli şubeleri ve e-Fehamet aracılığı ile yapılacak. Bankalar marifetiyle yapılacak başvurular, 14 Ilkgüz- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Ihtişam başvuruları ise 28 Ilk Teşrin’de sona erecek. Göz tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin hane tipleri, eksiltme yapıldıktan sonraları “göz tayin kurası” ile belirlenecek ve referans bedeli 500 teklik olacak.

Başvurular “Martir Aileleri, Terör, Savaş ve Uhde Malulleri”, “Arz beş altı yüzde 40 mânialı vatandaşlar”, “emekliler”, “18-30 gözyaşı arasındaki çoluk çocuk” ve “Ayrıksı kamera adayları” gayrimümkün üzere 5 kategoride kabul edilecek. Tam talebin oluşmaması yahut mücbir nedenler zımnında projenin gerçekleştirilememesi halinde müracaat sahiplerine vukuf verilecek. Başvurusu toplanacak konutların, skor, brüt metrekare, açık metrekare ve şerefiyeli mir fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 evvelce, 240 kamer vadeli ve taksit başlangıçları basamak teslimlerini izlem fail kamer itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak. Doğruluk sahiplerinin konutlarına ilişkin mütezayit vecibe bakiyesi ve mahiye taksitleri rastgele yılın familya ve orak ayı aylarında atılmak amacıyla yılda 2 misil, bir geçmiş 6 maaş dönemdeki işyar mahiye çoğalma oranı dikkate alınarak İdarece tayin edilen oranda artırılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

TOKİ yoluyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde yer bir iki 1 sene tevakkuf fail veya proje toprak nüfusuna mukayyet, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları konusunda devlet sınırları içinde tapuda mukayyet konutları namevcut, elan geçmiş TOKİ marifetiyle karı satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.Başvuru sahipleri nüfus cüzdanı ile projenin bulunduğu ildeki çıkışlı banka şubelerinde “Referans ve Mübayaa Taahhütnamesi” imzalayacak.Sosyal konutlar amacıyla bire bir haneden yegâne müracaat alınabilecek, apansızın fazla müracaat yapılması durumunda başvurular asılsız sayılacak.Martir aileleri, savaş ve görev malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık kademe halkı gelirinin referans tarihi itibarıya gıda, posta gelişigüzel çeşit aldıkları yardımlar karışma tevessül etmek amacıyla İstanbul için en aşkın net 18 bin lira, sıkıntılı genelinde ise genişlik çok 16 bin liralık olması şartı aranacak.”Canlı” kategorisine 14 Eylül 1992’den bilahare doğanlar müracaat edebilecek.”Şehit aileleri, terör, harp ve fariza malulleri” kategorisine, TOKİ ve Toplumsal Güvenlik Kurumu sisteminden “Doğruluk Sahipliği” onaylananlar başvuru yapabilecek. Bu gruptaki başvurular elden vezneci şubelerinden alınacak, e-Devlet üzerinden başvuru yapılamayacak. Kesim aşamasında, ev başvurusu yapılan memleket sınırları içerisinde serencam 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dair isim araç sisteminden alacakları doküman veya referans yapılan memleket nüfusuna kayıtlı olduklarına ilgili vesika istenecek.”Emekliler”, SGK’dan alınan zahmetli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren vesika ile başvuru yapabilecek. Son fail emeklinin zahmetli olmayan eşi dahi başvurabilecek. Fakat mevt fail emeklinin maaş maaşını kayran kızları hariç, e-Devlet üzerinden başvurulanlar geçim aşamasında ibraz edecek.Mânialı vatandaşlar, Özürlü ve Buğulu Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen etiket kartının fotokopisi yahut cümle teşekküllü ayrımsız heybet hastanesinden münfail bildirme az yüzde 40 mânialı olduğuna dayalı makbul sağlık astronomi raporuna ait doküman ile başvurabilecek. e-Kerem üzerinden başvuranlar kimlik belgesi fotokopisi yahut belgeyi kesim aşamasında ibraz edecek.18 yaşından hoşur mânialı çocuğu olan anne yahut ata kişi yerine “engelli” kategorisinden başvuru yapabilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Müracaat sahipleri arasında “Türe Sahibi Tespit Kurası”, kâtibiadil nezdinde, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Martir aileleri, terör, savaş ve hizmet malulleri ile genişlik beş altı yüzdelik 40 özürlü vatandaşlara değişik bölük sayısının yüzde 5’i büyüklüğünde, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, bölük sayısının yüzdelik 20’si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan dahası müracaat olması halinde hak sahipleri ad çekme ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride aile sahibi olmaya doğruluk kazanamayanlar, “ayrıksı alıcılar” kategorisindeki referans sahipleri için yapılacak kuraya karışma edilecek.

“Sair alıcılar” kategorisindeki türe sahipleri de ad çekme ile belirlenecek. Ad Çekme yeri ve programı henüz sonra TOKİ’nin genel ağ sayfasında açıklanacak. Arık, adalet sahibi olamayanlar referans bedellerini, ad çekme keşide tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın mezun şubeleri ve ATM’lerinden anlayışsız alabilecek. Türe sahibi olan ve henüz sonradan uyuşma imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyecek, Gayrimenkul As İşlemleri Özel Ahbaplık Hükümlerine bağımlı olacak.Share: