Kırşehir Ukubet İnfaz Kurumlarının Kırşehir Belediyesi’nden Murat Ettiği Gübür Konteynerleri Konfirmasyon Edildi

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ukubet İnfaz Kurumları amacıyla hazırlanan 30 nüsha 800’lük, 10 sayı de 400’lük gelmek amacıyla mecmu 40 skor yararsız konteynerini teyit etti.

9 Mayıs 2022 tarihli yazısıyla Kırşehir Belediyesi’nden talepte mevcut Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları için hazırlanan 30 adet 800’lük, 10 skor da 400’lük doğmak üzere hep 40 skor gübür konteyneri, Kırşehir Belediyesi Katışıksızlık İşleri Müdürlüğü tarafından belediyenin anahtar şantiyesinden resmi tutanakla doğrulama edildi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir’in belde ve temizliği üstüne elhak belediyenin asli görevleri beyninde bulunan konteynerleri ihtiyacı olan parçalanmamış mahallelerde vatandaşların kullanımına sunduklarını anlatım etti.

Ekicioğlu, yıpranmamış açılacak olan İkizağıl Yerleşkesindeki Kırşehir Ukubet İnfaz Kurumu Müdürlüğüne yazılmış olan uzanım ve adetleri tasdik ettiklerini, burada çıkma olan evsel atıkların de gene uray ekiplerince alınacağını ve gübür sorununun böylece çözüme kavuşturmuş olmaktan duydukları memnuniyetini dile getirdi.

Evsel atıkların ağır ezgi tıpkı şekilde toplanması ve kavrayışsız dönüşümünün sağlanması ile dokuncalı gazların havaya karışımının önlenmesinde balaban ayrımsız enerjik olduğunu belirten Ekicioğlu, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın açıklamasına bakarak, Türkiye’nin 81 ilinden aralarında Kırşehir’in dahi bulunduğu sadece şeş ilin havasının bildirme temiz iller arasında saha aldığına dikkat çekerek, yer ve doğayı siper üzerine mesai sarfiyat fail herkese teşekkürname etti.

Share: